#Cô Vợ Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Ta Là Bá Vương

Ta Là Bá Vương

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 07/11/2018

Thiếu niên làm lại từ đầu, lấy tuyệt thế thiên tư tu võ, nhận bá vương truyền thừa, cưỡi đỉnh cấp yêu thú, trảm phá mọi chương ngại, đoạt lại cơ nghiệp của mình, bước lên đỉnh cao vũ lực, ngạo thị thương khung…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ta Là Bá Vương – Chap 6509/12/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 6407/12/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 6305/12/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 6203/12/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 6101/12/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 6029/11/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 5927/11/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 5825/11/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 5723/11/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 5621/11/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 5520/11/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 5417/11/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 5315/11/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 5215/11/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 5115/11/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 5009/11/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 4907/11/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 4805/11/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 4703/11/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 4601/11/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 4501/11/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 4428/10/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 4326/10/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 4224/10/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 4122/10/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 4020/10/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 3918/10/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 3818/10/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 3719/09/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 3619/09/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 3511/08/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 3409/08/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 3307/08/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 3205/08/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 3104/08/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 3002/08/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 2931/07/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 2827/02/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 2725/02/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 2623/02/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 2521/02/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 2419/02/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 2317/02/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 2215/02/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 2113/02/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 2012/02/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 1911/02/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 1809/02/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 1707/02/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 1603/02/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 1502/02/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 1401/02/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 1301/02/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 1229/01/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 1127/01/2019
Ta Là Bá Vương – Chap 1011/12/2018
Ta Là Bá Vương – Chap 910/12/2018
Ta Là Bá Vương – Chap 809/12/2018
Ta Là Bá Vương – Chap 708/12/2018
Ta Là Bá Vương – Chap 611/11/2018
Ta Là Bá Vương – Chap 510/11/2018
Ta Là Bá Vương – Chap 409/11/2018
Ta Là Bá Vương – Chap 308/11/2018
Ta Là Bá Vương – Chap 207/11/2018
Ta Là Bá Vương – Chap 107/11/2018

Bình luận