#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Ta Là Bá Vương

Ta Là Bá Vương

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 07/11/2018

Thiếu niên làm lại từ đầu, lấy tuyệt thế thiên tư tu võ, nhận bá vương truyền thừa, cưỡi đỉnh cấp yêu thú, trảm phá mọi chương ngại, đoạt lại cơ nghiệp của mình, bước lên đỉnh cao vũ lực, ngạo thị thương khung…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận