#Cô Vợ Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà

Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà

Tên khác: Không có
Tác giả: Tương Nhân
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: u17.com
Ngày thêm: 06/04/2015

Tại một ổ gà bay ra một con Phượng hoàng, cùng với đệ đệ vào Nam ra Bắc, gặp biết bao nhiêu loại người, trãi qua tất cả buồn vui ly hợp, kết nên khúc ca yêu hận phân ly.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 5026/06/2016
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 4904/05/2016
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 4814/11/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 4720/10/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 4623/09/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 4523/09/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 4406/09/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 4305/09/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 4226/08/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 4115/08/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 4009/08/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 3905/08/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 3801/08/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 3729/07/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 3626/07/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 3524/07/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 3420/07/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 3316/07/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 3213/07/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 3107/07/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 3004/07/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 2902/07/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 2830/06/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 2729/06/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 2627/06/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 2516/06/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 2410/06/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 2304/06/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 2230/05/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 2125/05/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 2025/05/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 1921/05/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 1813/05/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 1712/05/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 1609/05/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 1505/05/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 1401/05/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 1330/04/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 1228/04/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 11.525/04/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 1125/04/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 1019/04/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 918/04/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 814/04/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 713/04/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 611/04/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 509/04/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 409/04/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 307/04/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 206/04/2015
Ta Không Muốn Nói Ta Chỉ Là Một Con Gà – Chap 106/04/2015

Bình luận