#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Sủng Phi Của Pharaoh

Sủng Phi Của Pharaoh

Tên khác: Không có
Tác giả: Misha
Nhóm dịch: Ngôn Phong, Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenv1.com, ngonphongcomics.com
Ngày thêm: 12/03/2015

Một giấy hôn ước, người mà ca ca lấy không phải là nàng, tình yêu ngăn cấm là tấm vé một chiều không thể đảo ngược. Vòng tay hình rắn chạm khắc lời thề tình yêu 3000 năm kéo nàng tới thời đại của các Pharaoh.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 67.517/05/2018
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 6709/05/2018
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 6619/04/2018
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 6505/04/2018
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 6422/03/2018
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 6309/03/2018
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 6225/01/2018
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 61.211/01/2018
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 6129/12/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 6017/12/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 5902/12/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 5827/11/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 57.216/11/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 57.115/11/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 56.230/10/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 56.129/10/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 55.203/10/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 55.102/10/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 54.220/09/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 54.118/09/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 53.231/08/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 53.130/08/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 5211/08/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 51.226/07/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 51.123/07/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 50.212/07/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 50.111/07/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 49.227/06/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 49.126/06/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 48.220/06/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 48.119/06/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 4727/05/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 4609/05/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 4518/04/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 4404/04/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 4324/03/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 4210/03/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 4122/02/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 4025/01/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 3909/01/2017
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 3827/12/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 3714/12/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 3630/11/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 3515/11/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 3401/11/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 3324/10/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 3226/09/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 3113/09/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 3030/08/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 2915/08/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 2801/08/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 2718/07/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 2605/07/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 2518/06/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 2409/06/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 2325/05/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 2208/05/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 2125/04/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 2011/04/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 1926/03/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 1813/03/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 1728/02/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 1619/02/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 1529/01/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 1417/01/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 1303/01/2016
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 1223/12/2015
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 1110/12/2015
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 1001/12/2015
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 908/11/2015
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 818/10/2015
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 721/09/2015
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 623/08/2015
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 527/07/2015
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 425/06/2015
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 305/06/2015
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 208/05/2015
Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 112/03/2015

Bình luận