Sukima Shiki

Sukima Shiki

Tên khác: Sukima Style
Tác giả: Sahara Mizu
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Snowman
Ngày thêm: 10/03/2015

 
 

Sukima Shika là một tuyển tập những oneshot của tác giả Sahara Mizu với nội dung lấy cảm hứng từ những bài hát của nhóm nhạc Sukima Switch.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

Bình luận