#Bá Đạo Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn

Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 15/09/2018

Đã xuyên việt rồi, hơn nữa trở thành nhất phái tôn sư!

Xem tựa hồ không tệ, chỉ là môn phái này tựa hồ yếu đi điểm, người cũng thiếu một chút…

“Sư huynh, sư phó nói, chấn hưng bổn phái trách nhiệm tựu giao cho ngươi rồi!” Duy nhất đồng môn sư muội vẻ mặt khó chịu nói: “Nếu như ngươi làm không đến tựu vội vàng đem chức chưởng môn lại để cho cho ta đi!”

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 11026/06/2020
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 10924/06/2020
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 10822/06/2020
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 10720/06/2020
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 10618/06/2020
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 10516/06/2020
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 10406/06/2020
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 10327/03/2020
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 10225/03/2020
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 10110/03/2020
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 10008/03/2020
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 9906/03/2020
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 9804/03/2020
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 9702/03/2020
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 9622/02/2020
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 9520/02/2020
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 9425/08/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 9325/08/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 9225/08/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 9125/08/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 9025/08/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 8925/08/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 8825/08/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 8725/08/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 8625/08/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 8525/08/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 8425/08/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 8325/08/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 8225/08/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 8125/08/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 8025/08/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 7922/08/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 7820/08/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 7718/08/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 7616/08/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 7516/08/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 7409/07/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 7307/07/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 7205/07/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 7103/07/2019
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 7027/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 6927/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 6825/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 6720/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 6619/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 6519/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 6417/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 6316/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 6216/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 6114/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 6013/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 5912/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 5811/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 5710/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 5609/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 5508/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 5407/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 5306/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 5205/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 5104/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 5003/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 4902/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 4801/11/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 4731/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 4630/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 4529/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 4428/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 4327/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 4226/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 4125/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 4024/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 3923/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 3822/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 3721/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 3620/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 3519/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 3418/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 3317/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 3217/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 3115/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 3014/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 2913/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 2813/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 2712/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 2610/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 2509/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 2409/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 2309/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 2209/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 2109/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 2004/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 1903/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 1802/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 1701/10/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 1630/09/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 1529/09/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 1428/09/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 1327/09/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 1226/09/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 1125/09/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 1024/09/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 923/09/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 822/09/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 721/09/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 620/09/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 519/09/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 418/09/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 317/09/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 216/09/2018
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn – Chap 115/09/2018

Bình luận