Strike Witches Rei - 1937 Fusou Kaijihen

Strike Witches Rei - 1937 Fusou Kaijihen

Tên khác: Không có
Tác giả: Projekt Kagonish, SHIMADA Fumikane
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 22/10/2014

 
 

Đang cập nhật…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

Bình luận