Spirit Migration

Spirit Migration

Tên khác: Không có
Tác giả: Hero Tennki, Akane Kotetsu
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Bab Bo
Ngày thêm: 28/08/2016

 
 

Một “tinh linh” “linh hồn” “thần thánh” hay gì đó chui từ đâu ra không rõ, mất hết kí ức, không xác định được giới tính, không biết dạng sinh vật gì, có thể nhập vào và điều khiển sinh vật có “lỗ đen”. Lần lượt “tinh linh” đó giúp đỡ hết người này đến người kia trong dungeon và gặp rất rất là nhiều girl moe …

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận