Sousouki Reginald

Sousouki Reginald

Tên khác: Không có
Tác giả: Ocelot, SAKAKI Ichiro
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 04/10/2014

 
 

Đang cập nhật…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Sousouki Reginald – Chap 104/10/2014

Bình luận