Soul Cartel

Soul Cartel

Tên khác: Không có
Tác giả: Kim Eun-hyo, Kim Yeong-ji
Nhóm dịch: Deathplace
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: dpmanga.net, suunhi.info
Ngày thêm: 16/03/2014

 

Một giao ước giữa người và quỷ từ nhiều năm về trước nay được lặp lại! Hai chị em của một gia đình pháp sư vô tình dính vào bản giao kèo này và họ phải xuống địa ngục cũng như lên thiên đường để làm chứng cho bảng giao kèo này…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Soul Cartel – Chap 19425/10/2017
Soul Cartel – Chap 19324/10/2017
Soul Cartel – Chap 19218/10/2017
Soul Cartel – Chap 19116/10/2017
Soul Cartel – Chap 19013/10/2017
Soul Cartel – Chap 18910/10/2017
Soul Cartel – Chap 18806/10/2017
Soul Cartel – Chap 18706/10/2017
Soul Cartel – Chap 18605/10/2017
Soul Cartel – Chap 18503/10/2017
Soul Cartel – Chap 18403/10/2017
Soul Cartel – Chap 18302/10/2017
Soul Cartel – Chap 18202/10/2017
Soul Cartel – Chap 18128/09/2017
Soul Cartel – Chap 18027/09/2017
Soul Cartel – Chap 17926/09/2017
Soul Cartel – Chap 17825/09/2017
Soul Cartel – Chap 17724/09/2017
Soul Cartel – Chap 17623/09/2017
Soul Cartel – Chap 17522/09/2017
Soul Cartel – Chap 17420/09/2017
Soul Cartel – Chap 17320/09/2017
Soul Cartel – Chap 17219/09/2017
Soul Cartel – Chap 17117/09/2017
Soul Cartel – Chap 17017/09/2017
Soul Cartel – Chap 16915/09/2017
Soul Cartel – Chap 16815/09/2017
Soul Cartel – Chap 16712/09/2017
Soul Cartel – Chap 16611/09/2017
Soul Cartel – Chap 16510/09/2017
Soul Cartel – Chap 16409/09/2017
Soul Cartel – Chap 16308/09/2017
Soul Cartel – Chap 16206/09/2017
Soul Cartel – Chap 16105/09/2017
Soul Cartel – Chap 16004/09/2017
Soul Cartel – Chap 15904/09/2017
Soul Cartel – Chap 15804/09/2017
Soul Cartel – Chap 15704/09/2017
Soul Cartel – Chap 15631/08/2017
Soul Cartel – Chap 15531/08/2017
Soul Cartel – Chap 15430/08/2017
Soul Cartel – Chap 15328/08/2017
Soul Cartel – Chap 15226/08/2017
Soul Cartel – Chap 15125/08/2017
Soul Cartel – Chap 15023/08/2017
Soul Cartel – Chap 14923/08/2017
Soul Cartel – Chap 14822/08/2017
Soul Cartel – Chap 14720/08/2017
Soul Cartel – Chap 14619/08/2017
Soul Cartel – Chap 14519/08/2017
Soul Cartel – Chap 14417/08/2017
Soul Cartel – Chap 14317/08/2017
Soul Cartel – Chap 14215/08/2017
Soul Cartel – Chap 14115/08/2017
Soul Cartel – Chap 14014/08/2017
Soul Cartel – Chap 13913/08/2017
Soul Cartel – Chap 13812/08/2017
Soul Cartel – Chap 13711/08/2017
Soul Cartel – Chap 13610/08/2017
Soul Cartel – Chap 13509/08/2017
Soul Cartel – Chap 13408/08/2017
Soul Cartel – Chap 13307/08/2017
Soul Cartel – Chap 13206/08/2017
Soul Cartel – Chap 13106/08/2017
Soul Cartel – Chap 13004/08/2017
Soul Cartel – Chap 12903/08/2017
Soul Cartel – Chap 12802/08/2017
Soul Cartel – Chap 12701/08/2017
Soul Cartel – Chap 12631/07/2017
Soul Cartel – Chap 12530/07/2017
Soul Cartel – Chap 12429/07/2017
Soul Cartel – Chap 12328/07/2017
Soul Cartel – Chap 12227/07/2017
Soul Cartel – Chap 12127/07/2017
Soul Cartel – Chap 12026/07/2017
Soul Cartel – Chap 11925/07/2017
Soul Cartel – Chap 11825/07/2017
Soul Cartel – Chap 11724/07/2017
Soul Cartel – Chap 11624/07/2017
Soul Cartel – Chap 11523/07/2017
Soul Cartel – Chap 11422/07/2017
Soul Cartel – Chap 11322/07/2017
Soul Cartel – Chap 11221/07/2017
Soul Cartel – Chap 11120/07/2017
Soul Cartel – Chap 11020/07/2017
Soul Cartel – Chap 10920/07/2017
Soul Cartel – Chap 10818/07/2017
Soul Cartel – Chap 10718/07/2017
Soul Cartel – Chap 10617/07/2017
Soul Cartel – Chap 10516/07/2017
Soul Cartel – Chap 10416/07/2017
Soul Cartel – Chap 10316/07/2017
Soul Cartel – Chap 10216/07/2017
Soul Cartel – Chap 10116/07/2017
Soul Cartel – Chap 10016/07/2017
Soul Cartel – Chap 9915/07/2017
Soul Cartel – Chap 9815/07/2017
Soul Cartel – Chap 9714/07/2017
Soul Cartel – Chap 9614/07/2017
Soul Cartel – Chap 9513/07/2017
Soul Cartel – Chap 9413/07/2017
Soul Cartel – Chap 9312/07/2017
Soul Cartel – Chap 9212/07/2017
Soul Cartel – Chap 9111/07/2017
Soul Cartel – Chap 9010/07/2017
Soul Cartel – Chap 8909/07/2017
Soul Cartel – Chap 8809/07/2017
Soul Cartel – Chap 8709/07/2017
Soul Cartel – Chap 8609/07/2017
Soul Cartel – Chap 8527/11/2016
Soul Cartel – Chap 8419/10/2016
Soul Cartel – Chap 8308/10/2016
Soul Cartel – Chap 8208/10/2016
Soul Cartel – Chap 8108/10/2016
Soul Cartel – Chap 8018/09/2016
Soul Cartel – Chap 7910/09/2016
Soul Cartel – Chap 7810/09/2016
Soul Cartel – Chap 7704/09/2016
Soul Cartel – Chap 7601/09/2016
Soul Cartel – Chap 7527/08/2016
Soul Cartel – Chap 7424/08/2016
Soul Cartel – Chap 7316/08/2016
Soul Cartel – Chap 7212/08/2016
Soul Cartel – Chap 7129/07/2016
Soul Cartel – Chap 7029/07/2016
Soul Cartel – Chap 6929/07/2016
Soul Cartel – Chap 6825/10/2015
Soul Cartel – Chap 6713/10/2015
Soul Cartel – Chap 6613/10/2015
Soul Cartel – Chap 6513/10/2015
Soul Cartel – Chap 6413/10/2015
Soul Cartel – Chap 6313/10/2015
Soul Cartel – Chap 6213/10/2015
Soul Cartel – Chap 6117/08/2015
Soul Cartel – Chap 6017/08/2015
Soul Cartel – Chap 5913/08/2015
Soul Cartel – Chap 5805/08/2015
Soul Cartel – Chap 5705/08/2015
Soul Cartel – Chap 5605/08/2015
Soul Cartel – Chap 5505/08/2015
Soul Cartel – Chap 5405/08/2015
Soul Cartel – Chap 5305/08/2015
Soul Cartel – Chap 5205/08/2015
Soul Cartel – Chap 5105/08/2015
Soul Cartel – Chap 5005/08/2015
Soul Cartel – Chap 4905/08/2015
Soul Cartel – Chap 4805/08/2015
Soul Cartel – Chap 4705/08/2015
Soul Cartel – Chap 4605/08/2015
Soul Cartel – Chap 4520/03/2015
Soul Cartel – Chap 4420/03/2015
Soul Cartel – Chap 4305/03/2015
Soul Cartel – Chap 4208/11/2014
Soul Cartel – Chap 4117/10/2014
Soul Cartel – Chap 4009/10/2014
Soul Cartel – Chap 3917/03/2014
Soul Cartel – Chap 3817/03/2014
Soul Cartel – Chap 3717/03/2014
Soul Cartel – Chap 3617/03/2014
Soul Cartel – Chap 3517/03/2014
Soul Cartel – Chap 3417/03/2014
Soul Cartel – Chap 3317/03/2014
Soul Cartel – Chap 3217/03/2014
Soul Cartel – Chap 3117/03/2014
Soul Cartel – Chap 3017/03/2014
Soul Cartel – Chap 2917/03/2014
Soul Cartel – Chap 2817/03/2014
Soul Cartel – Chap 2717/03/2014
Soul Cartel – Chap 2617/03/2014
Soul Cartel – Chap 2517/03/2014
Soul Cartel – Chap 2417/03/2014
Soul Cartel – Chap 2317/03/2014
Soul Cartel – Chap 2217/03/2014
Soul Cartel – Chap 2117/03/2014
Soul Cartel – Chap 2017/03/2014
Soul Cartel – Chap 1917/03/2014
Soul Cartel – Chap 1817/03/2014
Soul Cartel – Chap 1717/03/2014
Soul Cartel – Chap 1617/03/2014
Soul Cartel – Chap 1517/03/2014
Soul Cartel – Chap 1417/03/2014
Soul Cartel – Chap 1317/03/2014
Soul Cartel – Chap 1217/03/2014
Soul Cartel – Chap 1117/03/2014
Soul Cartel – Chap 1017/03/2014
Soul Cartel – Chap 917/03/2014
Soul Cartel – Chap 817/03/2014
Soul Cartel – Chap 717/03/2014
Soul Cartel – Chap 617/03/2014
Soul Cartel – Chap 517/03/2014
Soul Cartel – Chap 417/03/2014
Soul Cartel – Chap 317/03/2014
Soul Cartel – Chap 217/03/2014
Soul Cartel – Chap 116/03/2014

Bình luận