Soul Cartel

Soul Cartel

Tên khác: Không có
Tác giả: Kim Eun-hyo, Kim Yeong-ji
Nhóm dịch: Deathplace
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: dpmanga.net
Ngày thêm: 16/03/2014

 
 

Một giao ước giữa người và quỷ từ nhiều năm về trước nay được lặp lại! Hai chị em của một gia đình pháp sư vô tình dính vào bản giao kèo này và họ phải xuống địa ngục cũng như lên thiên đường để làm chứng cho bảng giao kèo này…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Soul Cartel – Chap 8527/11/2016
Soul Cartel – Chap 8419/10/2016
Soul Cartel – Chap 8308/10/2016
Soul Cartel – Chap 8208/10/2016
Soul Cartel – Chap 8108/10/2016
Soul Cartel – Chap 8018/09/2016
Soul Cartel – Chap 7910/09/2016
Soul Cartel – Chap 7810/09/2016
Soul Cartel – Chap 7704/09/2016
Soul Cartel – Chap 7601/09/2016
Soul Cartel – Chap 7527/08/2016
Soul Cartel – Chap 7424/08/2016
Soul Cartel – Chap 7316/08/2016
Soul Cartel – Chap 7212/08/2016
Soul Cartel – Chap 7129/07/2016
Soul Cartel – Chap 7029/07/2016
Soul Cartel – Chap 6929/07/2016
Soul Cartel – Chap 6825/10/2015
Soul Cartel – Chap 6713/10/2015
Soul Cartel – Chap 6613/10/2015
Soul Cartel – Chap 6513/10/2015
Soul Cartel – Chap 6413/10/2015
Soul Cartel – Chap 6313/10/2015
Soul Cartel – Chap 6213/10/2015
Soul Cartel – Chap 6117/08/2015
Soul Cartel – Chap 6017/08/2015
Soul Cartel – Chap 5913/08/2015
Soul Cartel – Chap 5805/08/2015
Soul Cartel – Chap 5705/08/2015
Soul Cartel – Chap 5605/08/2015
Soul Cartel – Chap 5505/08/2015
Soul Cartel – Chap 5405/08/2015
Soul Cartel – Chap 5305/08/2015
Soul Cartel – Chap 5205/08/2015
Soul Cartel – Chap 5105/08/2015
Soul Cartel – Chap 5005/08/2015
Soul Cartel – Chap 4905/08/2015
Soul Cartel – Chap 4805/08/2015
Soul Cartel – Chap 4705/08/2015
Soul Cartel – Chap 4605/08/2015
Soul Cartel – Chap 4520/03/2015
Soul Cartel – Chap 4420/03/2015
Soul Cartel – Chap 4305/03/2015
Soul Cartel – Chap 4208/11/2014
Soul Cartel – Chap 4117/10/2014
Soul Cartel – Chap 4009/10/2014
Soul Cartel – Chap 3917/03/2014
Soul Cartel – Chap 3817/03/2014
Soul Cartel – Chap 3717/03/2014
Soul Cartel – Chap 3617/03/2014
Soul Cartel – Chap 3517/03/2014
Soul Cartel – Chap 3417/03/2014
Soul Cartel – Chap 3317/03/2014
Soul Cartel – Chap 3217/03/2014
Soul Cartel – Chap 3117/03/2014
Soul Cartel – Chap 3017/03/2014
Soul Cartel – Chap 2917/03/2014
Soul Cartel – Chap 2817/03/2014
Soul Cartel – Chap 2717/03/2014
Soul Cartel – Chap 2617/03/2014
Soul Cartel – Chap 2517/03/2014
Soul Cartel – Chap 2417/03/2014
Soul Cartel – Chap 2317/03/2014
Soul Cartel – Chap 2217/03/2014
Soul Cartel – Chap 2117/03/2014
Soul Cartel – Chap 2017/03/2014
Soul Cartel – Chap 1917/03/2014
Soul Cartel – Chap 1817/03/2014
Soul Cartel – Chap 1717/03/2014
Soul Cartel – Chap 1617/03/2014
Soul Cartel – Chap 1517/03/2014
Soul Cartel – Chap 1417/03/2014
Soul Cartel – Chap 1317/03/2014
Soul Cartel – Chap 1217/03/2014
Soul Cartel – Chap 1117/03/2014
Soul Cartel – Chap 1017/03/2014
Soul Cartel – Chap 917/03/2014
Soul Cartel – Chap 817/03/2014
Soul Cartel – Chap 717/03/2014
Soul Cartel – Chap 617/03/2014
Soul Cartel – Chap 517/03/2014
Soul Cartel – Chap 417/03/2014
Soul Cartel – Chap 317/03/2014
Soul Cartel – Chap 217/03/2014
Soul Cartel – Chap 116/03/2014

Bình luận

CMD368 Đóng