#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Song Diện Sư Tôn Chớ Làm Loạn

Song Diện Sư Tôn Chớ Làm Loạn

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: fb.com/meoconbiboroi
Ngày thêm: 24/10/2018

Lý tử mạt xuyên qua đến huyền huyễn thế giới. Một cái đêm nào đó, một nam nhân thần bí cướp đi nàng lần thứ nhất!

“Chớ làm loạn, ta là sư tôn này đệ tử thân truyền! Sư tôn ta rất lợi hại, cho nên ngươi hãy cẩn thận! Trên giường so với ta còn lợi hại hơn? Con vật nhỏ, ngươi dám cho ta leo cây rồi tìm nam nhân khác.”

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

Bình luận