#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Sơn Hải Phong Thần

Sơn Hải Phong Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Dã Trư Kỵ Sĩ
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 10/06/2019

Diệp Thần, vốn là thiếu chủ, vì một âm mưu, cha mẹ bị giết, chị sinh đôi bị giam cầm. Y một mình rơi vào cạm bẫy, bị hạ độc thủ. Trong những ngày tháng lưu đày, dòng máu nhân nghĩa đã đánh thức Thái Cồ Thần Thú, được Phệ Thiên Tuyệt Kỹ. Rốt cuộc là kẻ nào muốn diệt Diệp Gia? Thần Thú Sô Ngô tại sao lại hiện thế? Cùng xem thiếu niên Diệp Thần, làm cách nào nghịch thiên cải mệnh, sơn hải phong thần!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Sơn Hải Phong Thần – Chap 5822/06/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 5722/06/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 5622/06/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 5522/06/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 5422/06/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 5322/06/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 5222/06/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 5127/05/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 5014/03/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 4914/03/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 4814/03/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 4714/03/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 4614/03/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 4514/03/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 4414/03/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 4314/03/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 4214/03/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 4114/03/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 4014/03/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 3914/03/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 3814/03/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 3714/03/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 3614/03/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 3514/03/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 3414/03/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 3314/03/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 3214/03/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 3114/03/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 3014/03/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 2914/03/2020
Sơn Hải Phong Thần – Chap 2830/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 2730/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 2630/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 2530/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 2430/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 2330/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 2230/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 2130/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 2030/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 1930/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 1830/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 1730/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 1630/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 1530/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 1430/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 1330/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 1230/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 1130/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 1030/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 930/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 830/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 730/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 630/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 530/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 430/11/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 312/06/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 210/06/2019
Sơn Hải Phong Thần – Chap 110/06/2019

Bình luận