#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh

Sổ Tay Trồng Yêu Tinh

Tên khác: Không có
Tác giả: DAZUI
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Hamtruyen
Ngày thêm: 06/04/2016

“Nhiều linh hồn nữ quỷ quá, tôi muốn thu thập chúng”, một Otaku gốc tàu chính hiệu đang trên đường thu thập linh hồn ma quỷ!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 25101/03/2018
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 25028/02/2018
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 24903/02/2018
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 24802/02/2018
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 24722/08/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 24620/08/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 24519/08/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 24415/08/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 24314/08/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 24213/08/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 24112/08/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 24011/08/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 23910/08/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 23809/08/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 23707/08/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 23606/08/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 23505/08/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 23404/08/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 23302/08/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 23201/08/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 23131/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 23030/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 22929/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 22829/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 22728/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 22627/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 22525/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 22424/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 22323/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 22221/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 22120/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 22017/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 21916/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 21815/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 21714/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 21613/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 21512/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 21411/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 21311/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 21209/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 21108/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 21007/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 20905/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 20804/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 20703/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 20602/07/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 20529/06/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 20427/06/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 20326/06/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 20225/06/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 20124/06/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 20023/06/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 19923/06/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 19822/06/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 19712/05/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 19603/04/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 19526/03/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 19426/02/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 19323/02/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 19220/02/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 19114/02/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 19012/02/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 18910/02/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 18809/02/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 18708/02/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 18606/02/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 18504/02/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 18421/01/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 18319/01/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 18217/01/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 18115/01/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 18012/01/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 17910/01/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 17808/01/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 17706/01/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 17604/01/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 17502/01/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 17401/01/2017
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 17331/12/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 17220/12/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 17116/12/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 17013/12/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 16909/12/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 16807/12/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 16705/12/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 16601/12/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 16528/11/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 16426/11/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 16322/11/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 16220/11/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 16117/11/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 16017/11/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 15917/11/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 15809/11/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 15709/11/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 15604/11/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 15531/10/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 15429/10/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 15327/10/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 15225/10/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 15119/10/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 15017/10/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 14914/10/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 14810/10/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 14709/10/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 14606/10/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 14505/10/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 14404/10/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 14301/10/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 14230/09/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 14127/09/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 14025/09/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 13922/09/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 13821/09/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 13718/09/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 13608/09/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 13505/09/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 13402/09/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 13329/08/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 13225/08/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 13123/08/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 13021/08/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 12918/08/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 12816/08/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 12713/08/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 12608/08/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 12506/08/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 12401/08/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 12331/07/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 12228/07/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 12125/07/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 12023/07/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 11920/07/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 11818/07/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 11715/07/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 11612/07/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 11510/07/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 11408/07/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 11304/07/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 11202/07/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 11102/07/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 11001/07/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 10901/07/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 10830/06/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 10725/06/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 10623/06/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 10522/06/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 10418/06/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 10316/06/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 10214/06/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 10110/06/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 10009/06/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 9908/06/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 9803/06/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 9730/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 9628/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 9527/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 9424/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 9324/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 9224/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 9123/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 9023/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 8923/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 8823/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 8723/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 8622/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 8521/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 8421/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 8321/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 8220/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 8120/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 8020/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 7919/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 7819/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 7719/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 7619/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 7518/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 7417/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 7317/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 7217/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 7116/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 7016/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 6916/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 6815/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 6715/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 6614/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 6513/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 6413/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 6313/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 6212/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 6111/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 6011/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 5903/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 5802/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 5702/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 5602/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 5501/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 5401/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 5301/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 5201/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 5101/05/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 5030/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 4929/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 4829/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 4728/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 4628/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 4527/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 4427/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 4327/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 4226/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 4125/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 4025/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 3925/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 3824/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 3724/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 3623/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 3520/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 3420/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 3319/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 3217/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 3116/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 3015/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 2915/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 2815/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 2713/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 2612/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 2512/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 2411/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 2311/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 2211/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 2110/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 2010/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 1909/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 1809/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 1709/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 1609/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 1509/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 1408/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 1308/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 1208/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 1107/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 1007/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 906/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 806/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 706/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 606/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 506/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 406/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 306/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 206/04/2016
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 106/04/2016

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng