#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Sổ Tay Mỹ Nam Giới X

Sổ Tay Mỹ Nam Giới X

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lạc Thiên
Ngày thêm: 09/08/2018

Nữ chính dịu dàng ấm áp, có một thể chất đặc biệt có khả năng dẫn dụ các nam thú với muôn hình vạn trạng. Các nam thú này ngụy trang thành con người, không ngừng tìm kiếm bạn khác giới có thể chất đặc biệt nhằm duy trì nòi giống, phát triển gia tộc. Nữ chính sau khi dần dần phát hiện ra chân tướng…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận