#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Sở Sự Vụ Linh Đạo

Sở Sự Vụ Linh Đạo

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 07/06/2018

Mỗi một câu chuyện, đằng sau đều có nhân quả; Mỗi một linh hồn, đằng sau đều có chuyện cũ; Linh Đạo Sự Vụ Sở, tiếp nhận các ủy thác liên quan tới linh dị, khiến các linh hồn được yên nghỉ.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận