#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn

Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 25/12/2018

Bạn gái Phách THôi, tiền thuê nhà đến kỳ, chỉ có thể cùng hai cái nữ nhân xa lạ cùng thuê, tổ tiên tích đức, giao phó ta một đôi mắt có thể nhìn rõ hết thảy, ta chuẩn bị làm lại từ đầu, chơi đùa đổ thạch, nhìn xem phong thuỷ, lưu manh cổ phiếu, dùng tiền đem ức hiếp ta ông chủ cũ thu mua, muốn biết con mắt của ta đến cùng có năng lực gì? Mời đến nhập trong con ngươi của ta…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Siêu Cấp Bảo An Tại Đô Thị – Chap 2320/08/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 4320/08/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 4218/08/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 4116/08/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 4014/08/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 3912/08/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 3812/08/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 3716/05/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 3629/04/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 3527/04/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 3425/04/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 3323/04/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 3221/04/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 3119/04/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 3017/04/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 2915/04/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 2823/03/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 2722/03/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 2621/03/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 2520/03/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 2419/03/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 2318/03/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 2217/03/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 2116/03/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 2024/02/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 1922/02/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 1820/02/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 1719/02/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 1618/02/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 1515/02/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 1414/02/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 1313/02/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 1212/02/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 1111/02/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 1010/02/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 906/02/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 805/02/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 704/02/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 603/02/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 502/02/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 401/02/2019
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 329/12/2018
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 227/12/2018
Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn – Chap 125/12/2018

Bình luận