Shugo Chara!

Shugo Chara!

Tên khác: Không có
Tác giả: PEACH-PIT
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Best Friends Forever
Ngày thêm: 02/05/2015

 
 

Amu là một cô bé được biết đến với một tính cách cực oách, được mọi người gọi là “Cool and Spicy” tuy nhiên chỉ có mộ mình cô biết con người thật của mình là… Hãy đọc Shugo chara bộ manga nổi tiếng của nhóm tác giả Peach Pit để nhận ra rằng thực hiện giấc mơ là ko khó, hãy mơ cho tương lai và cho hiện tại

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Shugo Chara! – Chap 4802/05/2015
Shugo Chara! – Chap 4702/05/2015
Shugo Chara! – Chap 4602/05/2015
Shugo Chara! – Chap 4502/05/2015
Shugo Chara! – Chap 4402/05/2015
Shugo Chara! – Chap 4302/05/2015
Shugo Chara! – Chap 4202/05/2015
Shugo Chara! – Chap 4102/05/2015
Shugo Chara! – Chap 4002/05/2015
Shugo Chara! – Chap 3902/05/2015
Shugo Chara! – Chap 3802/05/2015
Shugo Chara! – Chap 3702/05/2015
Shugo Chara! – Chap 3602/05/2015
Shugo Chara! – Chap 3502/05/2015
Shugo Chara! – Chap 3402/05/2015
Shugo Chara! – Chap 3302/05/2015
Shugo Chara! – Chap 3202/05/2015
Shugo Chara! – Chap 3102/05/2015
Shugo Chara! – Chap 3002/05/2015
Shugo Chara! – Chap 2902/05/2015
Shugo Chara! – Chap 2802/05/2015
Shugo Chara! – Chap 2702/05/2015
Shugo Chara! – Chap 2602/05/2015
Shugo Chara! – Chap 2502/05/2015
Shugo Chara! – Chap 2402/05/2015
Shugo Chara! – Chap 2302/05/2015
Shugo Chara! – Chap 2202/05/2015
Shugo Chara! – Chap 2102/05/2015
Shugo Chara! – Chap 2002/05/2015
Shugo Chara! – Chap 1902/05/2015
Shugo Chara! – Chap 1802/05/2015
Shugo Chara! – Chap 1702/05/2015
Shugo Chara! – Chap 1602/05/2015
Shugo Chara! – Chap 1502/05/2015
Shugo Chara! – Chap 1402/05/2015
Shugo Chara! – Chap 1302/05/2015
Shugo Chara! – Chap 1202/05/2015
Shugo Chara! – Chap 1102/05/2015
Shugo Chara! – Chap 1002/05/2015
Shugo Chara! – Chap 902/05/2015
Shugo Chara! – Chap 802/05/2015
Shugo Chara! – Chap 702/05/2015
Shugo Chara! – Chap 602/05/2015
Shugo Chara! – Chap 502/05/2015
Shugo Chara! – Chap 402/05/2015
Shugo Chara! – Chap 302/05/2015
Shugo Chara! – Chap 202/05/2015
Shugo Chara! – Chap 102/05/2015

Bình luận