Shortcake Cake

Shortcake Cake

Tên khác: Không có
Tác giả: MORISHITA Suu
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: xiS
Ngày thêm: 14/11/2015

 

Vây quanh Ten là bao điều mới mẻ khi vừa bước lên trung học, những người bạn mới, cuộc sống mới, cả những mối quan hệ mới khiến cô phải thao thức.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận