Shirokuro-kun to Anzu-chan

Shirokuro-kun to Anzu-chan

Tên khác: Không có
Tác giả: Momoi Sumire
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: [S.A]
Ngày thêm: 22/02/2016

 
 

Người đã xuất hiện trước mắt Anzu-chan sau lời cầu nguyện có được chàng hoàng tử trong mơ của cô ấy ngày đầu năm mới là…?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận