Scarlet Cross

Scarlet Cross

Tên khác: Chữ thập nhuộm máu
Tác giả: San Yue Tu
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: thegioituyetailacthanh.wordpress.com
Ngày thêm: 19/07/2015

 
 

Đang cập nhật…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận