Savanna Game: The Comic Manga

Savanna Game: The Comic Manga

Tên khác: Savanna Game; Savannah Game - The Comic; Savanna Game: The Comic; Savannah Game: The Comic; Savanna Game
Tác giả: Kuroi Ransuke, Haruno Eri
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Miu Miu, truyentranh
Ngày thêm: 08/02/2017

 
 

Ngày nọ, thiếu niên hành nghề tự do, Shibuya Kazuya đột nhiên nhận được một tin nhắn. Đó chính là thư mời đến với một trò chơi giết chóc!
Tận dụng tất cả các loại vũ khí, trang bị và kĩ năng, ai sẽ là kẻ thống trị Savanna Game?!
Thách thức đến với nhóm của Kazuya chỉ vừa mới bắt đầu…!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 3108/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 3008/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 2908/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 2808/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 2708/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 2608/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 2508/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 2408/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 2308/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 2208/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 2108/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 2008/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 1908/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 1808/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 1708/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 1608/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 1508/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 1408/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 1308/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 1208/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 1108/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 1008/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 908/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 808/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 708/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 608/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 508/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 408/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 308/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 208/02/2017
Savanna Game: The Comic Manga – Chap 108/02/2017

Bình luận