#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc

Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenmh.com
Ngày thêm: 23/04/2020

Nữ chính là sát thủ xuyên việt thành tiểu thư ngu ngốc, được gả cho vương gia thì lại là vương gia pê đê, giả nam trang trốn ra ngoài thì lại bị công chúa tán… Và, cuối cùng thì vương gia hết pê đê quay lại sủng nữ chính!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 3421/09/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 3315/09/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 3211/09/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 3107/09/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 3004/09/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 2901/09/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 2826/08/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 2724/08/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 2619/08/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 2528/07/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 2423/07/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 2322/07/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 2220/07/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 2117/07/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 2016/07/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 1915/07/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 1814/07/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 1703/07/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 1602/07/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 1514/06/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 1413/06/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 1312/06/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 1204/06/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 1101/06/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 1029/05/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 922/05/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 819/05/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 711/05/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 608/05/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 505/05/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 404/05/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 302/05/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 201/05/2020
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc – Chap 123/04/2020

Bình luận