Sakamoto desu ga

Sakamoto desu ga

Tên khác: Không có
Tác giả: Sano Nami
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Devil Slayer Team
Ngày thêm: 18/09/2015

 
 

Muốn biết về phong cách của một người hoàn hảo thì hãy học hỏi tôi – Sakamoto này.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận

CMD368 Đóng