Sakamoto desu ga

Sakamoto desu ga

Tên khác: Không có
Tác giả: Sano Nami
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Devil Slayer Team
Ngày thêm: 18/09/2015

 
 

Muốn biết về phong cách của một người hoàn hảo thì hãy học hỏi tôi – Sakamoto này.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận