Rừng Đông

Rừng Đông

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Ajooha
Ngày thêm: 04/05/2015

 
 

Hàng ngàn năm trôi qua kể từ khi nhà giả kim tạo nên Winter, giờ đây cậu phải hòa nhập với môi trường hiện tại, học cách “sống” dưới sự trợ giúp của Jane.

Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, hài hước và rất hấp dẫn.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Rừng Đông 2 – Chap 2507/08/2017
Rừng Đông 2 – Chap 2430/07/2017
Rừng Đông 2 – Chap 2330/07/2017
Rừng Đông 2 – Chap 2223/07/2017
Rừng Đông 2 – Chap 2123/07/2017
Rừng Đông 2 – Chap 2016/07/2017
Rừng Đông 2 – Chap 1913/07/2017
Rừng Đông 2 – Chap 1813/07/2017
Rừng Đông 2 – Chap 1713/07/2017
Rừng Đông 2 – Chap 1613/07/2017
Rừng Đông 2 – Chap 1528/03/2017
Rừng Đông 2 – Chap 1428/03/2017
Rừng Đông 2 – Chap 1328/03/2017
Rừng Đông 2 – Chap 1228/03/2017
Rừng Đông 2 – Chap 1111/09/2016
Rừng Đông 2 – Chap 1011/09/2016
Rừng Đông 2 – Chap 911/09/2016
Rừng Đông 2 – Chap 811/09/2016
Rừng Đông 2 – Chap 718/06/2016
Rừng Đông 2 – Chap 613/06/2016
Rừng Đông 2 – Chap 509/06/2016
Rừng Đông 2 – Chap 403/06/2016
Rừng Đông 2 – Chap 330/05/2016
Rừng Đông 2 – Chap 215/05/2016
Rừng Đông 2 – Chap 125/04/2016
Rừng Đông – Chap 52.625/04/2016
Rừng Đông – Chap 52.525/04/2016
Rừng Đông – Chap 5206/04/2016
Rừng Đông – Chap 5126/03/2016
Rừng Đông – Chap 5013/03/2016
Rừng Đông – Chap 4908/03/2016
Rừng Đông – Chap 4808/03/2016
Rừng Đông – Chap 4702/03/2016
Rừng Đông – Chap 4629/02/2016
Rừng Đông – Chap 4528/02/2016
Rừng Đông – Chap 4418/02/2016
Rừng Đông – Chap 4315/02/2016
Rừng Đông – Chap 4231/01/2016
Rừng Đông – Chap 4124/01/2016
Rừng Đông – Chap 4018/01/2016
Rừng Đông – Chap 3913/01/2016
Rừng Đông – Chap 3804/01/2016
Rừng Đông – Chap 3701/01/2016
Rừng Đông – Chap 3625/12/2015
Rừng Đông – Chap 3510/12/2015
Rừng Đông – Chap 3406/12/2015
Rừng Đông – Chap 3304/12/2015
Rừng Đông – Chap 3202/12/2015
Rừng Đông – Chap 3129/11/2015
Rừng Đông – Chap 3030/10/2015
Rừng Đông – Chap 2911/10/2015
Rừng Đông – Chap 2802/10/2015
Rừng Đông – Chap 2718/09/2015
Rừng Đông – Chap 2609/09/2015
Rừng Đông – Chap 2506/09/2015
Rừng Đông – Chap 2405/09/2015
Rừng Đông – Chap 2302/09/2015
Rừng Đông – Chap 2213/08/2015
Rừng Đông – Chap 2109/08/2015
Rừng Đông – Chap 2002/08/2015
Rừng Đông – Chap 1922/07/2015
Rừng Đông – Chap 1818/07/2015
Rừng Đông – Chap 1713/07/2015
Rừng Đông – Chap 1611/07/2015
Rừng Đông – Chap 1503/07/2015
Rừng Đông – Chap 1429/06/2015
Rừng Đông – Chap 1327/06/2015
Rừng Đông – Chap 1220/06/2015
Rừng Đông – Chap 1114/06/2015
Rừng Đông – Chap 1011/06/2015
Rừng Đông – Chap 931/05/2015
Rừng Đông – Chap 826/05/2015
Rừng Đông – Chap 721/05/2015
Rừng Đông – Chap 621/05/2015
Rừng Đông – Chap 513/05/2015
Rừng Đông – Chap 411/05/2015
Rừng Đông – Chap 309/05/2015
Rừng Đông – Chap 206/05/2015
Rừng Đông – Chap 104/05/2015
Rừng Đông – Chap 004/05/2015

Bình luận