Rodiura Kurashi

Rodiura Kurashi

Tên khác: Living on a Back Alley
Tác giả: Arakawa Hiromu
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lost Seraph
Ngày thêm: 28/01/2015

 
 

Câu chuyện giữa hai người cùng sống tại cuối con hẻm…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận