Rakshasa Street

Rakshasa Street

Tên khác: Trấn Hồn Nhai
Tác giả: Xu Chen
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Devil Slayer Team
Ngày thêm: 04/02/2015

 
 

Trấn Hồn Nhai, nơi mà con người và vong linh cùng tồn tại. Không phải bất kì ai cũng vào được những con phố này mà chỉ có Kì Linh Nhân cùng Thủ Hộ Linh của mình mới có thể bước vào. Nhân vật chính là Hạ Linh, một sinh viên bình thường nhưng lại vô tình lạc vào nơi đây… trong thế giới đầy các ác linh lảng vảng liệu cô có thể cùng Thủ Hộ Linh của mình tồn tại?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Rakshasa Street – Chap 8516/09/2017
Rakshasa Street – Chap 8414/09/2017
Rakshasa Street – Chap 8317/08/2017
Rakshasa Street – Chap 8205/08/2017
Rakshasa Street – Chap 8121/07/2017
Rakshasa Street – Chap 8016/07/2017
Rakshasa Street – Chap 7914/07/2017
Rakshasa Street – Chap 7809/07/2017
Rakshasa Street – Chap 7709/07/2017
Rakshasa Street – Chap 7606/07/2017
Rakshasa Street – Chap 7501/07/2017
Rakshasa Street – Chap 7423/06/2017
Rakshasa Street – Chap 7322/06/2017
Rakshasa Street – Chap 7218/06/2017
Rakshasa Street – Chap 7118/06/2017
Rakshasa Street – Chap 7012/06/2017
Rakshasa Street – Chap 6912/06/2017
Rakshasa Street – Chap 6812/06/2017
Rakshasa Street – Chap 6709/06/2017
Rakshasa Street – Chap 6609/06/2017
Rakshasa Street – Chap 6504/06/2017
Rakshasa Street – Chap 6402/06/2017
Rakshasa Street – Chap 6302/06/2017
Rakshasa Street – Chap 6202/06/2017
Rakshasa Street – Chap 6126/04/2016
Rakshasa Street – Chap 6019/04/2016
Rakshasa Street – Chap 5905/04/2016
Rakshasa Street – Chap 5826/03/2016
Rakshasa Street – Chap 5727/02/2016
Rakshasa Street – Chap 5617/02/2016
Rakshasa Street – Chap 5506/02/2016
Rakshasa Street – Chap 5422/09/2015
Rakshasa Street – Chap 5313/08/2015
Rakshasa Street – Chap 5226/06/2015
Rakshasa Street – Chap 5118/06/2015
Rakshasa Street – Chap 5006/06/2015
Rakshasa Street – Chap 4912/05/2015
Rakshasa Street – Chap 4811/05/2015
Rakshasa Street – Chap 47.219/04/2015
Rakshasa Street – Chap 4716/04/2015
Rakshasa Street – Chap 4630/03/2015
Rakshasa Street – Chap 4524/03/2015
Rakshasa Street – Chap 4418/03/2015
Rakshasa Street – Chap 4316/03/2015
Rakshasa Street – Chap 4204/02/2015
Rakshasa Street – Chap 41.204/02/2015
Rakshasa Street – Chap 41.104/02/2015
Rakshasa Street – Chap 4004/02/2015
Rakshasa Street – Chap 3904/02/2015
Rakshasa Street – Chap 3804/02/2015
Rakshasa Street – Chap 3704/02/2015
Rakshasa Street – Chap 3604/02/2015
Rakshasa Street – Chap 3504/02/2015
Rakshasa Street – Chap 3404/02/2015
Rakshasa Street – Chap 3304/02/2015
Rakshasa Street – Chap 3204/02/2015
Rakshasa Street – Chap 3104/02/2015
Rakshasa Street – Chap 3004/02/2015
Rakshasa Street – Chap 2904/02/2015
Rakshasa Street – Chap 2804/02/2015
Rakshasa Street – Chap 2704/02/2015
Rakshasa Street – Chap 2604/02/2015
Rakshasa Street – Chap 2504/02/2015
Rakshasa Street – Chap 2404/02/2015
Rakshasa Street – Chap 2304/02/2015
Rakshasa Street – Chap 2204/02/2015
Rakshasa Street – Chap 2104/02/2015
Rakshasa Street – Chap 2004/02/2015
Rakshasa Street – Chap 1904/02/2015
Rakshasa Street – Chap 1804/02/2015
Rakshasa Street – Chap 1704/02/2015
Rakshasa Street – Chap 1604/02/2015
Rakshasa Street – Chap 1504/02/2015
Rakshasa Street – Chap 1404/02/2015
Rakshasa Street – Chap 1304/02/2015
Rakshasa Street – Chap 1204/02/2015
Rakshasa Street – Chap 1104/02/2015
Rakshasa Street – Chap 1004/02/2015
Rakshasa Street – Chap 904/02/2015
Rakshasa Street – Chap 804/02/2015
Rakshasa Street – Chap 704/02/2015
Rakshasa Street – Chap 604/02/2015
Rakshasa Street – Chap 504/02/2015
Rakshasa Street – Chap 404/02/2015
Rakshasa Street – Chap 3.404/02/2015
Rakshasa Street – Chap 3.304/02/2015
Rakshasa Street – Chap 3.204/02/2015
Rakshasa Street – Chap 3.104/02/2015
Rakshasa Street – Chap 204/02/2015
Rakshasa Street – Chap 104/02/2015

Bình luận