#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Quyền Thiếu Đích Thiếp Thân Phiên Dịch Quan

Quyền Thiếu Đích Thiếp Thân Phiên Dịch Quan

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenmh.com
Ngày thêm: 17/04/2019

Cái gì? làm thiếp thân phiên dịch quan của anh lại còn phải đưa cả giấy kết hôn nữa? Đừng có lừa tôi!

Hắn là gián điệp số 1 trong quân khu, nên chắc là sẽ không lừa nàng, nhưng mà “Tôi có thể hiểu được vì nhiệm vụ nên chúng ta phải ở chung, nhưng cùng giường là thế nào?”

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận