#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Quyền Bá Thiên Hạ

Quyền Bá Thiên Hạ

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 16/05/2016

Chân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN
Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư
Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ 1 đệ tử của Võ Môn…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 28314/07/2020
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 28214/07/2020
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 28114/07/2020
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 28022/05/2020
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 27908/05/2020
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 27806/05/2020
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 27710/04/2020
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 27619/03/2020
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 27517/03/2020
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 27427/02/2020
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 27314/02/2020
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 27207/02/2020
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 27125/01/2020
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 27025/01/2020
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 26910/01/2020
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 26810/01/2020
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 26726/11/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 26622/11/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 26503/11/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 26401/11/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 26328/10/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 26221/10/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 26119/10/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 26012/10/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 25909/10/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 25804/10/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 25724/09/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 25622/09/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 25518/09/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 25416/09/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 25309/09/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 25207/09/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 25105/09/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 25003/09/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 24902/09/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 24825/08/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 24724/08/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 24624/08/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 24524/08/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 24424/08/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 24324/08/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 24224/08/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 24123/08/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 24021/08/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 23906/08/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 23804/08/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 23702/08/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 23619/07/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 23517/07/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 23415/07/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 23305/07/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 23203/07/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 23101/07/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 23029/06/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 22913/06/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 22810/06/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 22708/06/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 22606/06/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 22504/06/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 22402/06/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 22302/05/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 22230/04/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 22128/04/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 22026/04/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 21907/04/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 21805/04/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 21703/04/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 21601/04/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 21529/03/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 21427/03/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 21318/03/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 21216/03/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 21114/03/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 21012/03/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 20910/03/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 20808/03/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 20728/01/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 20626/01/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 20524/01/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 20408/01/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 20306/01/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 20204/01/2019
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 20124/12/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 20022/12/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 19919/12/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 19807/12/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 19706/12/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 19605/12/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 19418/11/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 19317/11/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 19206/11/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 19030/10/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 18923/10/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 18816/10/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 18709/10/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 18607/10/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 18502/10/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 18430/09/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 18325/09/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 18218/09/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 18115/09/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 18012/09/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 17906/09/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 17829/08/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 17726/08/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 17622/08/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 17519/08/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 17415/08/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 17309/08/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 17205/08/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 17131/07/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 17028/07/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 16924/07/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 16820/07/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 16718/07/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 16616/07/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 16510/07/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 16407/07/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 16304/07/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 16202/07/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 16130/06/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 16026/06/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 15920/06/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 15818/06/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 15712/06/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 15604/06/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 15528/05/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 15427/05/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 15321/05/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 15219/05/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 15115/05/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 15014/05/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 14913/05/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 14812/05/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 14707/05/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 14604/05/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 14530/04/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 14420/04/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 14317/04/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 14209/04/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 14107/04/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 14003/04/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 13930/03/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 13829/03/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 13728/03/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 13626/03/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 13524/03/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 13422/03/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 13320/03/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 13219/03/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 131.1815/03/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 131.1713/03/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 131.1612/03/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 131.1509/03/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 131.1404/03/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 131.1328/02/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 131.1226/02/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 131.1124/02/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 131.1022/02/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 131.913/02/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 131.809/02/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 131.706/02/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 131.604/02/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 131.501/02/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 13129/01/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 13023/01/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 12920/01/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 12815/01/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 12711/01/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 12608/01/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 12504/01/2018
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 12429/12/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 12326/12/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 12220/12/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 12113/12/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 12009/12/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 11905/12/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 11828/11/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 11724/11/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 11621/11/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 11518/11/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 11413/11/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 11306/11/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 11204/11/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 11101/11/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 11024/10/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 10916/10/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 10810/10/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 10709/10/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 10603/10/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 10530/09/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 10426/09/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 10321/09/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 10212/09/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 10107/09/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 10006/09/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 9929/08/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 9827/08/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 9722/08/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 9619/08/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 9517/08/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 9414/08/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 9308/08/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 9205/08/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 9131/07/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 9028/07/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 8926/07/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 8823/07/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 8720/07/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 8618/07/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 8513/07/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 8411/07/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 8306/07/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 8228/06/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 8124/06/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 8020/06/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 7917/06/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 7815/06/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 7701/06/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 7630/05/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 7526/05/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 7423/05/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 7313/05/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 7209/05/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 7104/05/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 7028/04/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 6926/04/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 6823/04/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 6714/04/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 6613/04/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 6508/04/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 6406/04/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 6328/03/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 6221/03/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 6113/03/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 6009/03/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 5901/03/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 5821/02/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 5714/02/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 5612/02/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 5512/02/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 5410/02/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 5308/02/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 5206/02/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 5128/01/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 5023/01/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 4921/01/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 4816/01/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 4710/01/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 4602/01/2017
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 4527/12/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 4419/12/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 4312/12/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 4207/12/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 4103/12/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 4029/11/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 3914/11/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 3805/11/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 3730/10/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 3624/10/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 3517/10/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 3406/10/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 3304/10/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 3228/09/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 3119/09/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 3017/09/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 2910/09/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 2803/09/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 2727/08/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 2625/08/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 2522/08/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 2414/08/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 2310/08/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 2206/08/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 2103/08/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 2001/08/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 1929/07/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 1824/07/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 1722/07/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 1619/07/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 1511/07/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 1405/07/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 1302/07/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 1202/07/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 1125/06/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 1016/06/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 913/06/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 807/06/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 730/05/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 625/05/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 521/05/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 420/05/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 319/05/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 218/05/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 116/05/2016

Bình luận