#Cô Vợ Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Quỷ Vương

Quỷ Vương

Tên khác: Không có
Tác giả: Tạ Phong
Nhóm dịch: Tuổi Thơ Dữ Dội
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: tuoithodudoi.com
Ngày thêm: 01/03/2015

Chung Quỳ, là một con người tài giỏi, văn võ song toàn. Một lòng muốn thi cử công danh để thanh trừ tham quan, cống hiến tài năng cho đất nước. Nhưng đời kho lường, kẻ ác bá đạo hoành hành, đại nghiệp khó thành. Oán khí chất đầy, ôm hận mà chết. Chung Quỳ là đại thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết nhân gian Trung Hoa! Thần Tâm Bất Tử, y đã đem oán khí hoá thành lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, cự nhập luân hồi và trở thành minh quỷ bộ khoái, chuyện môn diệt trừ quỹ dữ tác oai tác oái trên nhân gian…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Quỷ Vương – Chap 5822/12/2015
Quỷ Vương – Chap 5714/12/2015
Quỷ Vương – Chap 5605/12/2015
Quỷ Vương – Chap 5529/11/2015
Quỷ Vương – Chap 5401/11/2015
Quỷ Vương – Chap 5323/10/2015
Quỷ Vương – Chap 5217/10/2015
Quỷ Vương – Chap 5114/10/2015
Quỷ Vương – Chap 5004/10/2015
Quỷ Vương – Chap 4917/07/2015
Quỷ Vương – Chap 4812/07/2015
Quỷ Vương – Chap 4730/06/2015
Quỷ Vương – Chap 4622/06/2015
Quỷ Vương – Chap 4504/05/2015
Quỷ Vương – Chap 4426/04/2015
Quỷ Vương – Chap 4321/04/2015
Quỷ Vương – Chap 4204/04/2015
Quỷ Vương – Chap 4102/04/2015
Quỷ Vương – Chap 4031/03/2015
Quỷ Vương – Chap 3928/03/2015
Quỷ Vương – Chap 3826/03/2015
Quỷ Vương – Chap 3724/03/2015
Quỷ Vương – Chap 3617/03/2015
Quỷ Vương – Chap 3512/03/2015
Quỷ Vương – Chap 3411/03/2015
Quỷ Vương – Chap 3305/03/2015
Quỷ Vương – Chap 3201/03/2015
Quỷ Vương – Chap 3101/03/2015
Quỷ Vương – Chap 3001/03/2015
Quỷ Vương – Chap 2901/03/2015
Quỷ Vương – Chap 2801/03/2015
Quỷ Vương – Chap 2701/03/2015
Quỷ Vương – Chap 2601/03/2015
Quỷ Vương – Chap 2501/03/2015
Quỷ Vương – Chap 2401/03/2015
Quỷ Vương – Chap 2301/03/2015
Quỷ Vương – Chap 2201/03/2015
Quỷ Vương – Chap 2101/03/2015
Quỷ Vương – Chap 2001/03/2015
Quỷ Vương – Chap 1901/03/2015
Quỷ Vương – Chap 1801/03/2015
Quỷ Vương – Chap 1701/03/2015
Quỷ Vương – Chap 1601/03/2015
Quỷ Vương – Chap 1501/03/2015
Quỷ Vương – Chap 1401/03/2015
Quỷ Vương – Chap 1301/03/2015
Quỷ Vương – Chap 1201/03/2015
Quỷ Vương – Chap 1101/03/2015
Quỷ Vương – Chap 1001/03/2015
Quỷ Vương – Chap 901/03/2015
Quỷ Vương – Chap 801/03/2015
Quỷ Vương – Chap 701/03/2015
Quỷ Vương – Chap 601/03/2015
Quỷ Vương – Chap 501/03/2015
Quỷ Vương – Chap 401/03/2015
Quỷ Vương – Chap 301/03/2015
Quỷ Vương – Chap 201/03/2015
Quỷ Vương – Chap 101/03/2015

Bình luận