#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi

Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Mê Đọc Truyện
Ngày thêm: 18/04/2018

Cậu trai vô dụng đi nhầm vào quỷ giới, ai ngờ đâu lại lấy được công chúa quỷ giới, từ đây một bước lên mây. Nhưng không ngờ tất cả vốn đều do công chúa quỷ giới hy sinh chính mình mà đổi lấy, biết được chân tướng nam chính sẽ đối đãi nàng thế nào?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 6505/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 6405/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 6305/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 6205/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 6105/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 6005/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 5905/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 5805/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 5705/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 5605/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 54-5505/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 5305/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 5205/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 5105/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 5005/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 4905/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 4805/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 4705/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 4605/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 4505/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 4405/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 4305/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 4205/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 4105/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 4005/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 3905/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 3805/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 3705/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 3605/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 3505/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 3405/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 3305/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 3205/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 3105/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 3005/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 2905/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 2805/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 2705/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 2605/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 2505/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 2405/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 2305/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 2205/09/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 2104/07/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 2004/07/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 1904/07/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 1829/06/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 1729/06/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 1605/05/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 1504/05/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 1424/04/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 1318/04/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 1218/04/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 1118/04/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 1018/04/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 918/04/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 818/04/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 718/04/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 618/04/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 518/04/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 418/04/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 318/04/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 218/04/2018
Quỷ Oa Kiều Thê Của Tôi – Chap 118/04/2018

Bình luận