Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị

Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lam Thụy Miên
Ngày thêm: 17/07/2017

 

“27 người vợ bé?!” Tên nam nhân đáng chết này, cô ở nơi này quên sống quên chết sinh con cho hắn vậy mà hắn lại từng người từng bước nạp thêm tiểu thiếp, lại còn dám kéo người đến phá quán! Thiếu tướng giỏi lắm, quân phiệt kiêu ngạo a! Muốn cưới tôi về sao?! Được, đầu tiên đem hết những quả mầm họa của hắn cùng với mấy người tiểu thiếp đó, đuổi ra khỏi cửa. Bằng không,…. Miễn bàn!!!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 2801/10/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 2728/09/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 2630/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 2522/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 2422/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 2321/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 2220/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 2120/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 2019/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 1919/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 1819/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 1718/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 1618/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 1518/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 1417/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 1317/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 1217/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 1117/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 1017/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 917/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 817/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 717/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 617/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 517/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 417/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 317/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 217/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 117/07/2017

Bình luận