#Cô Vợ Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị

Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lam Thụy Miên
Ngày thêm: 17/07/2017

“27 người vợ bé?!” Tên nam nhân đáng chết này, cô ở nơi này quên sống quên chết sinh con cho hắn vậy mà hắn lại từng người từng bước nạp thêm tiểu thiếp, lại còn dám kéo người đến phá quán! Thiếu tướng giỏi lắm, quân phiệt kiêu ngạo a! Muốn cưới tôi về sao?! Được, đầu tiên đem hết những quả mầm họa của hắn cùng với mấy người tiểu thiếp đó, đuổi ra khỏi cửa. Bằng không,…. Miễn bàn!!!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 5129/10/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 5025/10/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 4925/10/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 4825/10/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 4725/10/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 4625/10/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 4507/10/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 4407/10/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 4328/09/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 4220/09/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 4118/09/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 4018/09/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 3918/09/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 37-3818/09/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 3606/09/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 3529/08/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 3424/08/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 3314/08/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 3209/08/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 3104/08/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 3003/08/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 2901/08/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 2831/07/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 2730/07/2018
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 26.501/10/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 2628/09/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 25.530/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 2522/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 2422/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 2321/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 2220/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 2120/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 2019/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 1919/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 1819/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 1718/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 1618/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 1518/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 1417/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 1317/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 1217/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 1117/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 1017/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 917/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 817/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 717/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 617/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 517/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 417/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 317/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 217/07/2017
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Chap 117/07/2017

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng