#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Tên khác: Không có
Tác giả: Dược Dược
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 02/01/2020

Tự hỏi dung nhan phụ nữ quan trọng thế nào? Cô là hoàng hậu được tiên hoàng chọn, nhưng sau khi một nửa khuôn mặt bị hủy nhan, cô từ hậu biến thành phi. Muội muội xinh đẹp của cô vào cung làm hậu còn cô phải gả cho Tuyết Thân vương tàn nhẫn…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 8022/10/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 7920/10/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 7817/10/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 7716/10/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 7615/10/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 7514/10/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 7413/10/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 7308/10/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 7207/10/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 7106/10/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 7005/10/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 6904/10/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 6803/10/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 6702/10/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 6601/10/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 6528/09/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 6427/09/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 6326/09/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 6225/09/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 6124/09/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 6023/09/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 5922/09/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 5820/07/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 5719/07/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 5618/07/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 5517/07/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 5416/07/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 5315/07/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 5214/07/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 5124/06/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 5022/06/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 4921/06/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 4817/06/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 4716/06/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 4607/06/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 4507/06/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 4407/06/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 4328/05/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 4226/05/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 4123/05/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 4022/05/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 3913/05/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 3812/05/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 3702/05/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 3601/05/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 3530/04/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 3422/04/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 3320/04/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 3219/04/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 3114/04/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 3013/04/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 2908/04/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 2807/04/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 27.501/04/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 2731/03/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 2627/03/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 2524/03/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 2420/03/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 2319/03/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 2215/03/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 2113/03/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 2012/03/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 1910/03/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 1802/03/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 1724/02/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 1623/02/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 1520/02/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 1419/02/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 1317/02/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 1211/02/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 1105/02/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 1005/02/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 905/02/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 8.204/02/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 821/01/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 715/01/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 611/01/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 508/01/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 407/01/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 304/01/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 203/01/2020
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 102/01/2020

Bình luận