#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Tên khác: Không có
Tác giả: Phi Tử
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo, A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: a3manga.com, ocumeo.com
Ngày thêm: 22/12/2019

Tình yêu là ánh sáng, ta bị cắm sừng đến choáng váng. Sừng mọc dài, càng cắm sừng tra nam ta càng sướng. Vương phi cắm sừng rồi! Vương phi cắm sừng rồi!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 3529/03/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 3428/03/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 3328/03/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 3227/03/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 3125/03/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 3024/03/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 2924/03/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 2817/03/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 2717/03/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 2613/03/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 2508/03/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 2405/03/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 2301/03/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 2225/02/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 2124/02/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 2019/02/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 1918/02/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 1818/02/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 1717/02/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 1609/02/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 1505/02/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 1404/02/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 1304/02/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 1203/02/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 1122/01/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 1015/01/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 913/01/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 808/01/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 706/01/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 601/01/2020
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 531/12/2019
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 430/12/2019
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 325/12/2019
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 224/12/2019
Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường – Chap 122/12/2019

Bình luận