#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ

Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ocumeo.com
Ngày thêm: 31/05/2020

Tôi Quân Ngao Hoàng nữ vương đệ nhất thế giới, thân phận bị chiếm đoạt, chết một cách thảm hại và biến thành con gái của Phụng gia. Tỳ nữ cướp đoạt danh thận,phải để ngươi thấy được thế nào là thiên kim đại tiểu thư thật sự! Những người lúc trước âm mưu hãm hại ta,ta sẽ không để cho các người được yên ổn! Vốn dĩ cả đời này phong nhã tài hoa, vạn người thán phục, lại gặp phải hoàng thúc vô dụng, tình cờ gặp mặt, kết quả sẽ như thế nào đây?

Ghé thăm Ổ Cú Mèo để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 5622/09/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 5519/09/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 5417/09/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 5316/09/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 5215/09/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 5114/09/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 5013/09/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 4906/09/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 4805/09/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 4701/09/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 4631/08/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 4530/08/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 4429/08/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 4327/08/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 4226/08/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 4122/08/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 4022/08/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 3916/08/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 3814/08/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 3711/08/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 3609/08/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 3509/08/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 3406/08/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 3304/08/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 3201/08/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 3131/07/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 3030/07/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 2929/07/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 2828/07/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 2727/07/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 2626/07/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 2524/07/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 2423/07/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 2322/07/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 2220/07/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 2118/07/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 2017/07/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 1914/07/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 1814/07/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 1714/07/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 1612/07/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 1512/07/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 1426/06/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 1322/06/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 1220/06/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 1117/06/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 1017/06/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 913/06/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 812/06/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 708/06/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 606/06/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 505/06/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 404/06/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 304/06/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 203/06/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 101/06/2020
Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ – Chap 031/05/2020

Bình luận