Phụng Lâm Thiên Hạ 2

Phụng Lâm Thiên Hạ 2

Tên khác: Loạn Thế Vương Phi
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Nhóm dịch: Truyện V1, Tuổi Thơ Dữ Dội
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: tuoithodudoi, truyenv1
Ngày thêm: 07/05/2014

 
 

Phụng Lâm Thiên Hạ – Loạn Thế Vương Phi. Đây là phần tiếp theo của Vương Phi 13 tuổi. Ba năm đã trôi qua… Lưu Nguyệt đã trưởng thành. Phần 2 sẽ hấp dẫn hơn, gay cấn hơn và đặc biệt là lãng mạn hơn.

Xem phần 1

Xem phần 3

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Phụng Lâm Thiên Hạ 2 – Chap 11.328/01/2016
Phụng Lâm Thiên Hạ II – Chap 11.214/05/2015
Phụng Lâm Thiên Hạ II – Chap 11.129/04/2015
Phụng Lâm Thiên Hạ II – Chap 10.319/04/2015
Phụng Lâm Thiên Hạ II – Chap 10.208/04/2015
Phụng Lâm Thiên Hạ II – Chap 10.108/04/2015
Phụng Lâm Thiên Hạ II – Chap 9.208/04/2015
Phụng Lâm Thiên Hạ II – Chap 9.127/12/2014
Phụng Lâm Thiên Hạ II – Loạn Thế Vương Phi – Chap 827/11/2014
Phụng Lâm Thiên Hạ II – Loạn Thế Vương Phi – Chap 7.203/09/2014
Phụng Lâm Thiên Hạ II – Loạn Thế Vương Phi – Chap 7.122/08/2014
Phụng Lâm Thiên Hạ II – Loạn Thế Vương Phi – Chap 6.214/08/2014
Phụng Lâm Thiên Hạ II – Loạn Thế Vương Phi – Chap 6.104/08/2014
Phụng Lâm Thiên Hạ II – Loạn Thế Vương Phi – Chap 5.230/07/2014
Phụng Lâm Thiên Hạ II – Loạn Thế Vương Phi – Chap 5.118/07/2014
Phụng Lâm Thiên Hạ II – Loạn Thế Vương Phi – Chap 4.217/07/2014
Phụng Lâm Thiên Hạ II – Loạn Thế Vương Phi – Chap 4.104/07/2014
Phụng Lâm Thiên Hạ II – Loạn Thế Vương Phi – Chap 3.227/06/2014
Phụng Lâm Thiên Hạ II – Loạn Thế Vương Phi – Chap 3.118/06/2014
Phụng Lâm Thiên Hạ II – Loạn Thế Vương Phi – Chap 2.214/06/2014
Phụng Lâm Thiên Hạ II – Loạn Thế Vương Phi – Chap 2.112/06/2014
Phụng Lâm Thiên Hạ II – Loạn Thế Vương Phi – Chap 202/06/2014
Phụng Lâm Thiên Hạ II – Loạn Thế Vương Phi – Chap 107/05/2014

Bình luận