#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Phụng Chỉ Xuất Chinh

Phụng Chỉ Xuất Chinh

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Con Chó Con Mèo
Ngày thêm: 01/08/2018

Ở địch quốc, vị tiểu thư vô dụng sống tạm bợ qua ngày vướng mắc với vị tướng quân cao lãnh luôn hoài nghi với tính hướng của bản thân. Bọn họ sẽ phát triển câu chuyện như thế nào đây? Kịch tình khiến người ta vui vẻ ngày mai bắt đầu!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận