#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây

Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây

Tên khác: Không có
Tác giả: Khai Nguyên Động Mạn
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: ngonphongcomics.com
Ngày thêm: 10/07/2017

Bỉ ồi! Người đàn ông này làm cô mệt quá, lúc nào cũng chỉ muốn làm “một lần” để có thể buộc cô ở bên anh ta. “Một lần” ở đây chính là một lần làm cho cô mang thai. Liệu anh ta có thể có chút phong thái của một ông chủ không?

Một sát thủ như cô lẽ nào lại cứ để anh ta trói buộc như thế sao? Omg — dưới sự ép buộc của người đàn ông đó, cô đã vinh dự mang thai. Nhưng anh ta tưởng là mang thai rồi thì cô sẽ không chạy được sao? Ha ha, không có cửa đâu…

Ghé thăm Ngôn Phong để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 7018/01/2020
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 6913/01/2020
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 6803/01/2020
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 6724/12/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 6606/12/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 6520/11/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 6404/11/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 6318/10/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 6216/09/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 6103/09/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 6020/08/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 5902/08/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 5824/07/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 5714/07/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 5605/07/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 5529/06/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 5423/06/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 5317/06/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 5209/06/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 5108/06/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 5028/05/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 4927/05/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 4816/02/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 4712/02/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 4607/02/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 4501/02/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 4427/01/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 4320/01/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 4215/01/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 4111/01/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 4005/01/2019
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 3907/12/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 3803/12/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 3729/11/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 3622/11/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 3515/11/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 3409/11/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 3328/10/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 3222/10/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 3115/10/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 3010/10/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 2907/10/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 2805/10/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 2724/09/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 2616/09/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 2507/09/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 2402/09/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 2331/08/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 2230/08/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 2125/08/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 2030/07/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 1926/07/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 1824/07/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 1724/06/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 1616/06/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 1503/06/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 1403/01/2018
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 1331/12/2017
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 1229/12/2017
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 1129/12/2017
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 1012/12/2017
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 929/11/2017
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 826/11/2017
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 710/08/2017
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 610/08/2017
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 531/07/2017
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 428/07/2017
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 328/07/2017
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 210/07/2017
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây – Chap 110/07/2017

Bình luận