#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
VIC Mobile Top
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi

Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyentranh.net
Ngày thêm: 28/10/2018

Được cả biên từ tiểu thuyết “Quyền thiếu tham hoan, trêu chọc hôn nhân 99 ngày” của tác giả Mặc Xuân Hoa Đại Đại. Vốn là muốn điều tra nguyên nhân cái chết của cha, nên mới bị liên lụy tới những đen tối của tập đoàn và huyết án mưu sát, lại chọc vào phúc hắc thiếu gia âm lãnh ngang ngược, và bắt phải kí vào hợp đồng hôn nhân…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 3223/01/2019
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 3107/01/2019
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 3006/01/2019
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 2906/01/2019
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 2803/01/2019
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 2727/12/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 2624/12/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 2519/12/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 2416/12/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 2310/12/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 2207/12/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 2106/12/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 2003/12/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 1924/11/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 1821/11/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 1717/11/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 1612/11/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 1509/11/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 1404/11/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 1301/11/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 1201/11/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 1128/10/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 1028/10/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 928/10/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 828/10/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 728/10/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 628/10/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 5.228/10/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 5.128/10/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 428/10/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 328/10/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 2.228/10/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 2.128/10/2018
Phúc Hắc Thiếu Gia Trêu Chọc Tôi – Chap 128/10/2018

Bình luận