Phong Vân

Phong Vân

Tên khác: Không có
Tác giả: Mã Vĩnh Thành
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Tổng hợp nhiều nguồn
Ngày thêm: 06/08/2014

 
 

Hùng Bá sai thủ hạ của mình đến sát hại gia đình Hoắc Bộ Thiên. Cả nhà họ Hoắc chết thảm, duy có đưá con nuôi là Hoắc Kinh Giác thoát chết nhờ “Thiên Kiếm” Vô Danh cứu gúp. Vì muốn học võ công báo thù, Kinh Giác xin làm đệ tử Vô Danh. Thiên Kiếm thấy oán khí từ người Kinh Giác quá mạnh, nên không thu nhận. Kinh Giác quyết định đến hang ổ kẻ thù – Thiên Hạ Hội – để học võ công của Hùng Bá, hi vọng một ngày có thể giết Hùng Bá bàng chính võ công của hắn. Nhìn lên mây bay trên trời, Kinh Giác lấy tên mới của mình là Bộ Kinh Vân(bước qua mây). Để rồi nhiều năm sau cậu ta trở thành “Bất Khốc tử thần”, danh chấn võ lâm.

Dòng họ Nhiếp nổi nổi danh với đao pháp “Ngạo Hàn Lục Quyết” và thanh Tuyết Ẩm Đao, truyền đến đời “Bắc Ẩm Cuồng Đao” Nhiếp Nhân Vương. Nhưng Nhân Vương tuy thành danh mà không màng thế sự, cùng vợ con quy ẩn nơi thôn dã. Vợ Nhân Vương là đệ nhất mỹ nhân Nhanh Doanh cho rằng chồng mình không có chí tiến thủ, nên bỏ đi theo người khác. Nhân Vương vì thế trở nên điên cuồng gàn dở, tuy nhiên con ông là Nhiếp Phong lại thông tuệ và gan dạ hơn người. Hai cha con cứ thế sống qua ngày.

Năm đó Nhiếp Phong theo cha đến Lạc Sơn Đại Phật ở Nga Mi sơn để xem cha tỷ võ với “Nam Lân Kiếm Thủ” Đoạn Soái. Bọn người Thiên Hạ Hội, dẫn đầu là Bộ Kinh Vân lại thừa hư đến cướp hai tuyệt thế thần binh là Tuyết Ẩm Đao và Hỏa Lân Kiếm. Không ngờ cùng lúc đó, Hỏa Kỳ Lân là con thần thú vốn ẩn thân lâu năm trong động Lăng Vân bỗng xuất hiện, chấn nhiếp quần anh, còn bắt Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương đi. Hai thanh thần binh đều mất tích trong lúc hỗn loạn.

Bộ Kinh Vân sau đó mang theo Nhiếp Phong về Thiên Hạ Hội. Hùng Bá ngay lập tức nhận Nhiếp Phong làm đệ tử.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Phong Vân – Chap 67503/04/2015
Phong Vân – Chap 67403/04/2015
Phong Vân – Chap 67303/04/2015
Phong Vân – Chap 67203/04/2015
Phong Vân – Chap 671-212/08/2014
Phong Vân – Chap 671-112/08/2014
Phong Vân – Chap 67012/08/2014
Phong Vân – Chap 66912/08/2014
Phong Vân – Chap 668-212/08/2014
Phong Vân – Chap 668-112/08/2014
Phong Vân – Chap 66712/08/2014
Phong Vân – Chap 66612/08/2014
Phong Vân – Chap 66512/08/2014
Phong Vân – Chap 66412/08/2014
Phong Vân – Chap 66312/08/2014
Phong Vân – Chap 66212/08/2014
Phong Vân – Chap 66112/08/2014
Phong Vân – Chap 66012/08/2014
Phong Vân – Chap 65912/08/2014
Phong Vân – Chap 65812/08/2014
Phong Vân – Chap 65712/08/2014
Phong Vân – Chap 65612/08/2014
Phong Vân – Chap 65512/08/2014
Phong Vân – Chap 65412/08/2014
Phong Vân – Chap 65312/08/2014
Phong Vân – Chap 65212/08/2014
Phong Vân – Chap 65112/08/2014
Phong Vân – Chap 65012/08/2014
Phong Vân – Chap 64912/08/2014
Phong Vân – Chap 64812/08/2014
Phong Vân – Chap 64712/08/2014
Phong Vân – Chap 64612/08/2014
Phong Vân – Chap 64512/08/2014
Phong Vân – Chap 64412/08/2014
Phong Vân – Chap 64312/08/2014
Phong Vân – Chap 64212/08/2014
Phong Vân – Chap 64112/08/2014
Phong Vân – Chap 64012/08/2014
Phong Vân – Chap 63912/08/2014
Phong Vân – Chap 63812/08/2014
Phong Vân – Chap 63712/08/2014
Phong Vân – Chap 63612/08/2014
Phong Vân – Chap 63512/08/2014
Phong Vân – Chap 63412/08/2014
Phong Vân – Chap 63312/08/2014
Phong Vân – Chap 63212/08/2014
Phong Vân – Chap 63112/08/2014
Phong Vân – Chap 63012/08/2014
Phong Vân – Chap 62912/08/2014
Phong Vân – Chap 62812/08/2014
Phong Vân – Chap 62712/08/2014
Phong Vân – Chap 62612/08/2014
Phong Vân – Chap 62512/08/2014
Phong Vân – Chap 62412/08/2014
Phong Vân – Chap 62312/08/2014
Phong Vân – Chap 62212/08/2014
Phong Vân – Chap 62112/08/2014
Phong Vân – Chap 62012/08/2014
Phong Vân – Chap 61912/08/2014
Phong Vân – Chap 61812/08/2014
Phong Vân – Chap 61712/08/2014
Phong Vân – Chap 61612/08/2014
Phong Vân – Chap 61512/08/2014
Phong Vân – Chap 61412/08/2014
Phong Vân – Chap 61312/08/2014
Phong Vân – Chap 61212/08/2014
Phong Vân – Chap 61112/08/2014
Phong Vân – Chap 61012/08/2014
Phong Vân – Chap 60912/08/2014
Phong Vân – Chap 60812/08/2014
Phong Vân – Chap 60712/08/2014
Phong Vân – Chap 60612/08/2014
Phong Vân – Chap 60512/08/2014
Phong Vân – Chap 60412/08/2014
Phong Vân – Chap 60312/08/2014
Phong Vân – Chap 60212/08/2014
Phong Vân – Chap 60112/08/2014
Phong Vân – Chap 60012/08/2014
Phong Vân – Chap 59912/08/2014
Phong Vân – Chap 59812/08/2014
Phong Vân – Chap 59712/08/2014
Phong Vân – Chap 59612/08/2014
Phong Vân – Chap 59512/08/2014
Phong Vân – Chap 59412/08/2014
Phong Vân – Chap 59312/08/2014
Phong Vân – Chap 59212/08/2014
Phong Vân – Chap 59112/08/2014
Phong Vân – Chap 59012/08/2014
Phong Vân – Chap 58912/08/2014
Phong Vân – Chap 58812/08/2014
Phong Vân – Chap 58712/08/2014
Phong Vân – Chap 58612/08/2014
Phong Vân – Chap 58512/08/2014
Phong Vân – Chap 58412/08/2014
Phong Vân – Chap 58312/08/2014
Phong Vân – Chap 58212/08/2014
Phong Vân – Chap 58112/08/2014
Phong Vân – Chap 58012/08/2014
Phong Vân – Chap 57912/08/2014
Phong Vân – Chap 57812/08/2014
Phong Vân – Chap 57712/08/2014
Phong Vân – Chap 57612/08/2014
Phong Vân – Chap 57512/08/2014
Phong Vân – Chap 57412/08/2014
Phong Vân – Chap 57312/08/2014
Phong Vân – Chap 57212/08/2014
Phong Vân – Chap 57112/08/2014
Phong Vân – Chap 57012/08/2014
Phong Vân – Chap 56912/08/2014
Phong Vân – Chap 56812/08/2014
Phong Vân – Chap 56712/08/2014
Phong Vân – Chap 56612/08/2014
Phong Vân – Chap 56512/08/2014
Phong Vân – Chap 56412/08/2014
Phong Vân – Chap 56312/08/2014
Phong Vân – Chap 56212/08/2014
Phong Vân – Chap 56112/08/2014
Phong Vân – Chap 56012/08/2014
Phong Vân – Chap 55912/08/2014
Phong Vân – Chap 55812/08/2014
Phong Vân – Chap 55712/08/2014
Phong Vân – Chap 55612/08/2014
Phong Vân – Chap 55512/08/2014
Phong Vân – Chap 55412/08/2014
Phong Vân – Chap 55312/08/2014
Phong Vân – Chap 55212/08/2014
Phong Vân – Chap 55112/08/2014
Phong Vân – Chap 55012/08/2014
Phong Vân – Chap 54912/08/2014
Phong Vân – Chap 54812/08/2014
Phong Vân – Chap 54712/08/2014
Phong Vân – Chap 54612/08/2014
Phong Vân – Chap 54512/08/2014
Phong Vân – Chap 54412/08/2014
Phong Vân – Chap 54312/08/2014
Phong Vân – Chap 54212/08/2014
Phong Vân – Chap 54112/08/2014
Phong Vân – Chap 54012/08/2014
Phong Vân – Chap 53912/08/2014
Phong Vân – Chap 53812/08/2014
Phong Vân – Chap 53712/08/2014
Phong Vân – Chap 53612/08/2014
Phong Vân – Chap 53512/08/2014
Phong Vân – Chap 53412/08/2014
Phong Vân – Chap 53312/08/2014
Phong Vân – Chap 53212/08/2014
Phong Vân – Chap 53112/08/2014
Phong Vân – Chap 53012/08/2014
Phong Vân – Chap 52912/08/2014
Phong Vân – Chap 52812/08/2014
Phong Vân – Chap 52712/08/2014
Phong Vân – Chap 52612/08/2014
Phong Vân – Chap 52511/08/2014
Phong Vân – Chap 52411/08/2014
Phong Vân – Chap 52311/08/2014
Phong Vân – Chap 52211/08/2014
Phong Vân – Chap 52111/08/2014
Phong Vân – Chap 52011/08/2014
Phong Vân – Chap 51911/08/2014
Phong Vân – Chap 51811/08/2014
Phong Vân – Chap 51711/08/2014
Phong Vân – Chap 51611/08/2014
Phong Vân – Chap 51511/08/2014
Phong Vân – Chap 51411/08/2014
Phong Vân – Chap 51311/08/2014
Phong Vân – Chap 51211/08/2014
Phong Vân – Chap 51111/08/2014
Phong Vân – Chap 51011/08/2014
Phong Vân – Chap 50911/08/2014
Phong Vân – Chap 50811/08/2014
Phong Vân – Chap 50711/08/2014
Phong Vân – Chap 50611/08/2014
Phong Vân – Chap 50511/08/2014
Phong Vân – Chap 50411/08/2014
Phong Vân – Chap 50311/08/2014
Phong Vân – Chap 50211/08/2014
Phong Vân – Chap 50111/08/2014
Phong Vân – Chap 50011/08/2014
Phong Vân – Chap 49911/08/2014
Phong Vân – Chap 49811/08/2014
Phong Vân – Chap 49711/08/2014
Phong Vân – Chap 49611/08/2014
Phong Vân – Chap 49511/08/2014
Phong Vân – Chap 49411/08/2014
Phong Vân – Chap 49311/08/2014
Phong Vân – Chap 49211/08/2014
Phong Vân – Chap 49111/08/2014
Phong Vân – Chap 49011/08/2014
Phong Vân – Chap 48911/08/2014
Phong Vân – Chap 48811/08/2014
Phong Vân – Chap 48711/08/2014
Phong Vân – Chap 48611/08/2014
Phong Vân – Chap 48511/08/2014
Phong Vân – Chap 48411/08/2014
Phong Vân – Chap 48311/08/2014
Phong Vân – Chap 48211/08/2014
Phong Vân – Chap 48111/08/2014
Phong Vân – Chap 48011/08/2014
Phong Vân – Chap 47911/08/2014
Phong Vân – Chap 47811/08/2014
Phong Vân – Chap 47711/08/2014
Phong Vân – Chap 47611/08/2014
Phong Vân – Chap 47511/08/2014
Phong Vân – Chap 47411/08/2014
Phong Vân – Chap 47311/08/2014
Phong Vân – Chap 47211/08/2014
Phong Vân – Chap 47111/08/2014
Phong Vân – Chap 47011/08/2014
Phong Vân – Chap 46911/08/2014
Phong Vân – Chap 46811/08/2014
Phong Vân – Chap 46711/08/2014
Phong Vân – Chap 46611/08/2014
Phong Vân – Chap 46511/08/2014
Phong Vân – Chap 46411/08/2014
Phong Vân – Chap 46311/08/2014
Phong Vân – Chap 46211/08/2014
Phong Vân – Chap 46111/08/2014
Phong Vân – Chap 46011/08/2014
Phong Vân – Chap 45911/08/2014
Phong Vân – Chap 45811/08/2014
Phong Vân – Chap 45711/08/2014
Phong Vân – Chap 45611/08/2014
Phong Vân – Chap 45511/08/2014
Phong Vân – Chap 45411/08/2014
Phong Vân – Chap 45311/08/2014
Phong Vân – Chap 45211/08/2014
Phong Vân – Chap 45111/08/2014
Phong Vân – Chap 45011/08/2014
Phong Vân – Chap 44911/08/2014
Phong Vân – Chap 44811/08/2014
Phong Vân – Chap 44711/08/2014
Phong Vân – Chap 44611/08/2014
Phong Vân – Chap 44511/08/2014
Phong Vân – Chap 44411/08/2014
Phong Vân – Chap 44311/08/2014
Phong Vân – Chap 44211/08/2014
Phong Vân – Chap 44111/08/2014
Phong Vân – Chap 44011/08/2014
Phong Vân – Chap 43911/08/2014
Phong Vân – Chap 43811/08/2014
Phong Vân – Chap 43711/08/2014
Phong Vân – Chap 43611/08/2014
Phong Vân – Chap 43511/08/2014
Phong Vân – Chap 43411/08/2014
Phong Vân – Chap 43311/08/2014
Phong Vân – Chap 43211/08/2014
Phong Vân – Chap 43111/08/2014
Phong Vân – Chap 43011/08/2014
Phong Vân – Chap 42911/08/2014
Phong Vân – Chap 42811/08/2014
Phong Vân – Chap 42711/08/2014
Phong Vân – Chap 42611/08/2014
Phong Vân – Chap 42511/08/2014
Phong Vân – Chap 42411/08/2014
Phong Vân – Chap 42311/08/2014
Phong Vân – Chap 42211/08/2014
Phong Vân – Chap 42111/08/2014
Phong Vân – Chap 42011/08/2014
Phong Vân – Chap 41910/08/2014
Phong Vân – Chap 41810/08/2014
Phong Vân – Chap 41710/08/2014
Phong Vân – Chap 41610/08/2014
Phong Vân – Chap 41510/08/2014
Phong Vân – Chap 41410/08/2014
Phong Vân – Chap 41310/08/2014
Phong Vân – Chap 41210/08/2014
Phong Vân – Chap 41110/08/2014
Phong Vân – Chap 28710/08/2014
Phong Vân – Chap 28610/08/2014
Phong Vân – Chap 28510/08/2014
Phong Vân – Chap 28410/08/2014
Phong Vân – Chap 28310/08/2014
Phong Vân – Chap 28210/08/2014
Phong Vân – Chap 28110/08/2014
Phong Vân – Chap 28010/08/2014
Phong Vân – Chap 27910/08/2014
Phong Vân – Chap 27810/08/2014
Phong Vân – Chap 27710/08/2014
Phong Vân – Chap 27610/08/2014
Phong Vân – Chap 27510/08/2014
Phong Vân – Chap 27410/08/2014
Phong Vân – Chap 27310/08/2014
Phong Vân – Chap 27210/08/2014
Phong Vân – Chap 27110/08/2014
Phong Vân – Chap 27010/08/2014
Phong Vân – Chap 26910/08/2014
Phong Vân – Chap 26810/08/2014
Phong Vân – Chap 26710/08/2014
Phong Vân – Chap 26610/08/2014
Phong Vân – Chap 26510/08/2014
Phong Vân – Chap 26410/08/2014
Phong Vân – Chap 26310/08/2014
Phong Vân – Chap 26210/08/2014
Phong Vân – Chap 26110/08/2014
Phong Vân – Chap 26010/08/2014
Phong Vân – Chap 25210/08/2014
Phong Vân – Chap 25110/08/2014
Phong Vân – Chap 25010/08/2014
Phong Vân – Chap 24910/08/2014
Phong Vân – Chap 24810/08/2014
Phong Vân – Chap 24710/08/2014
Phong Vân – Chap 24610/08/2014
Phong Vân – Chap 24510/08/2014
Phong Vân – Chap 24410/08/2014
Phong Vân – Chap 24310/08/2014
Phong Vân – Chap 24210/08/2014
Phong Vân – Chap 24110/08/2014
Phong Vân – Chap 24010/08/2014
Phong Vân – Chap 23910/08/2014
Phong Vân – Chap 23810/08/2014
Phong Vân – Chap 23710/08/2014
Phong Vân – Chap 23610/08/2014
Phong Vân – Chap 23510/08/2014
Phong Vân – Chap 23410/08/2014
Phong Vân – Chap 23310/08/2014
Phong Vân – Chap 23210/08/2014
Phong Vân – Chap 23110/08/2014
Phong Vân – Chap 23010/08/2014
Phong Vân – Chap 22910/08/2014
Phong Vân – Chap 22810/08/2014
Phong Vân – Chap 22710/08/2014
Phong Vân – Chap 22610/08/2014
Phong Vân – Chap 22510/08/2014
Phong Vân – Chap 22410/08/2014
Phong Vân – Chap 22310/08/2014
Phong Vân – Chap 22206/08/2014
Phong Vân – Chap 22106/08/2014
Phong Vân – Chap 22006/08/2014
Phong Vân – Chap 21906/08/2014
Phong Vân – Chap 21806/08/2014
Phong Vân – Chap 21706/08/2014
Phong Vân – Chap 21606/08/2014
Phong Vân – Chap 21506/08/2014
Phong Vân – Chap 21406/08/2014
Phong Vân – Chap 21306/08/2014
Phong Vân – Chap 21206/08/2014
Phong Vân – Chap 21106/08/2014
Phong Vân – Chap 21006/08/2014
Phong Vân – Chap 20906/08/2014
Phong Vân – Chap 20806/08/2014
Phong Vân – Chap 20706/08/2014
Phong Vân – Chap 20606/08/2014
Phong Vân – Chap 20506/08/2014
Phong Vân – Chap 20406/08/2014
Phong Vân – Chap 20306/08/2014
Phong Vân – Chap 20206/08/2014
Phong Vân – Chap 20106/08/2014
Phong Vân – Chap 20006/08/2014
Phong Vân – Chap 19906/08/2014
Phong Vân – Chap 19806/08/2014
Phong Vân – Chap 19706/08/2014
Phong Vân – Chap 19606/08/2014
Phong Vân – Chap 19506/08/2014
Phong Vân – Chap 19406/08/2014
Phong Vân – Chap 19306/08/2014
Phong Vân – Chap 19206/08/2014
Phong Vân – Chap 19106/08/2014
Phong Vân – Chap 19006/08/2014
Phong Vân – Chap 18906/08/2014
Phong Vân – Chap 18806/08/2014
Phong Vân – Chap 18706/08/2014
Phong Vân – Chap 18606/08/2014
Phong Vân – Chap 18506/08/2014
Phong Vân – Chap 18406/08/2014
Phong Vân – Chap 18306/08/2014
Phong Vân – Chap 18206/08/2014
Phong Vân – Chap 18106/08/2014
Phong Vân – Chap 18006/08/2014
Phong Vân – Chap 17906/08/2014
Phong Vân – Chap 17806/08/2014
Phong Vân – Chap 17706/08/2014
Phong Vân – Chap 17606/08/2014
Phong Vân – Chap 17506/08/2014
Phong Vân – Chap 17406/08/2014
Phong Vân – Chap 17306/08/2014
Phong Vân – Chap 17206/08/2014
Phong Vân – Chap 17106/08/2014
Phong Vân – Chap 17006/08/2014
Phong Vân – Chap 16906/08/2014
Phong Vân – Chap 16806/08/2014
Phong Vân – Chap 16706/08/2014
Phong Vân – Chap 16606/08/2014
Phong Vân – Chap 16506/08/2014
Phong Vân – Chap 16406/08/2014
Phong Vân – Chap 16306/08/2014
Phong Vân – Chap 16206/08/2014
Phong Vân – Chap 16106/08/2014
Phong Vân – Chap 16006/08/2014
Phong Vân – Chap 15906/08/2014
Phong Vân – Chap 15806/08/2014
Phong Vân – Chap 15706/08/2014
Phong Vân – Chap 15606/08/2014
Phong Vân – Chap 15506/08/2014
Phong Vân – Chap 15406/08/2014
Phong Vân – Chap 15306/08/2014
Phong Vân – Chap 15206/08/2014
Phong Vân – Chap 15106/08/2014
Phong Vân – Chap 15006/08/2014
Phong Vân – Chap 14906/08/2014
Phong Vân – Chap 14806/08/2014
Phong Vân – Chap 14706/08/2014
Phong Vân – Chap 14606/08/2014
Phong Vân – Chap 14506/08/2014
Phong Vân – Chap 14406/08/2014
Phong Vân – Chap 14306/08/2014
Phong Vân – Chap 14206/08/2014
Phong Vân – Chap 14106/08/2014
Phong Vân – Chap 14006/08/2014
Phong Vân – Chap 13906/08/2014
Phong Vân – Chap 13806/08/2014
Phong Vân – Chap 13706/08/2014
Phong Vân – Chap 13606/08/2014
Phong Vân – Chap 13506/08/2014
Phong Vân – Chap 13406/08/2014
Phong Vân – Chap 13306/08/2014
Phong Vân – Chap 13206/08/2014
Phong Vân – Chap 13106/08/2014
Phong Vân – Chap 13006/08/2014
Phong Vân – Chap 12906/08/2014
Phong Vân – Chap 12806/08/2014
Phong Vân – Chap 12706/08/2014
Phong Vân – Chap 12606/08/2014
Phong Vân – Chap 12506/08/2014
Phong Vân – Chap 12406/08/2014
Phong Vân – Chap 12306/08/2014
Phong Vân – Chap 12206/08/2014
Phong Vân – Chap 12106/08/2014
Phong Vân – Chap 12006/08/2014
Phong Vân – Chap 11906/08/2014
Phong Vân – Chap 11806/08/2014
Phong Vân – Chap 11706/08/2014
Phong Vân – Chap 11606/08/2014
Phong Vân – Chap 11506/08/2014
Phong Vân – Chap 11406/08/2014
Phong Vân – Chap 11306/08/2014
Phong Vân – Chap 11206/08/2014
Phong Vân – Chap 11106/08/2014
Phong Vân – Chap 11006/08/2014
Phong Vân – Chap 10906/08/2014
Phong Vân – Chap 10806/08/2014
Phong Vân – Chap 10706/08/2014
Phong Vân – Chap 10606/08/2014
Phong Vân – Chap 10506/08/2014
Phong Vân – Chap 10406/08/2014
Phong Vân – Chap 10306/08/2014
Phong Vân – Chap 10206/08/2014
Phong Vân – Chap 10106/08/2014
Phong Vân – Chap 10006/08/2014
Phong Vân – Chap 9906/08/2014
Phong Vân – Chap 9806/08/2014
Phong Vân – Chap 9706/08/2014
Phong Vân – Chap 9606/08/2014
Phong Vân – Chap 9506/08/2014
Phong Vân – Chap 9406/08/2014
Phong Vân – Chap 9306/08/2014
Phong Vân – Chap 9206/08/2014
Phong Vân – Chap 9106/08/2014
Phong Vân – Chap 9006/08/2014
Phong Vân – Chap 8906/08/2014
Phong Vân – Chap 8806/08/2014
Phong Vân – Chap 8706/08/2014
Phong Vân – Chap 8606/08/2014
Phong Vân – Chap 8506/08/2014
Phong Vân – Chap 8406/08/2014
Phong Vân – Chap 8306/08/2014
Phong Vân – Chap 8206/08/2014
Phong Vân – Chap 8106/08/2014
Phong Vân – Chap 8006/08/2014
Phong Vân – Chap 7906/08/2014
Phong Vân – Chap 7806/08/2014
Phong Vân – Chap 7706/08/2014
Phong Vân – Chap 7606/08/2014
Phong Vân – Chap 7506/08/2014
Phong Vân – Chap 7406/08/2014
Phong Vân – Chap 7306/08/2014
Phong Vân – Chap 7206/08/2014
Phong Vân – Chap 7106/08/2014
Phong Vân – Chap 7006/08/2014
Phong Vân – Chap 6906/08/2014
Phong Vân – Chap 6806/08/2014
Phong Vân – Chap 6706/08/2014
Phong Vân – Chap 6606/08/2014
Phong Vân – Chap 6506/08/2014
Phong Vân – Chap 6406/08/2014
Phong Vân – Chap 6306/08/2014
Phong Vân – Chap 6206/08/2014
Phong Vân – Chap 6106/08/2014
Phong Vân – Chap 6006/08/2014
Phong Vân – Chap 5906/08/2014
Phong Vân – Chap 5806/08/2014
Phong Vân – Chap 5706/08/2014
Phong Vân – Chap 5606/08/2014
Phong Vân – Chap 5506/08/2014
Phong Vân – Chap 5406/08/2014
Phong Vân – Chap 5306/08/2014
Phong Vân – Chap 5206/08/2014
Phong Vân – Chap 5106/08/2014
Phong Vân – Chap 5006/08/2014
Phong Vân – Chap 4906/08/2014
Phong Vân – Chap 4806/08/2014
Phong Vân – Chap 4706/08/2014
Phong Vân – Chap 4606/08/2014
Phong Vân – Chap 4506/08/2014
Phong Vân – Chap 4406/08/2014
Phong Vân – Chap 4306/08/2014
Phong Vân – Chap 4206/08/2014
Phong Vân – Chap 4106/08/2014
Phong Vân – Chap 4006/08/2014
Phong Vân – Chap 3906/08/2014
Phong Vân – Chap 3806/08/2014
Phong Vân – Chap 3706/08/2014
Phong Vân – Chap 3606/08/2014
Phong Vân – Chap 3506/08/2014
Phong Vân – Chap 3406/08/2014
Phong Vân – Chap 3306/08/2014
Phong Vân – Chap 3206/08/2014
Phong Vân – Chap 3106/08/2014
Phong Vân – Chap 3006/08/2014
Phong Vân – Chap 2906/08/2014
Phong Vân – Chap 2806/08/2014
Phong Vân – Chap 2706/08/2014
Phong Vân – Chap 2606/08/2014
Phong Vân – Chap 2506/08/2014
Phong Vân – Chap 2406/08/2014
Phong Vân – Chap 2306/08/2014
Phong Vân – Chap 2206/08/2014
Phong Vân – Chap 2106/08/2014
Phong Vân – Chap 2006/08/2014
Phong Vân – Chap 1906/08/2014
Phong Vân – Chap 1806/08/2014
Phong Vân – Chap 1706/08/2014
Phong Vân – Chap 1606/08/2014
Phong Vân – Chap 1506/08/2014
Phong Vân – Chap 1406/08/2014
Phong Vân – Chap 1306/08/2014
Phong Vân – Chap 1206/08/2014
Phong Vân – Chap 1106/08/2014
Phong Vân – Chap 1006/08/2014
Phong Vân – Chap 906/08/2014
Phong Vân – Chap 806/08/2014
Phong Vân – Chap 706/08/2014
Phong Vân – Chap 6.506/08/2014
Phong Vân – Chap 606/08/2014
Phong Vân – Chap 506/08/2014
Phong Vân – Chap 406/08/2014
Phong Vân – Chap 306/08/2014
Phong Vân – Chap 206/08/2014
Phong Vân – Chap 106/08/2014

Bình luận