#Bá Đạo Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Phong Quỷ Truyền Thuyết

Phong Quỷ Truyền Thuyết

Tên khác: Không có
Tác giả: Lục Đạo
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 15/02/2017

Thượng Quan Tú gặp may đúng dịp được thượng cổ cấm võ Tùy Cơ biến, cũng trong lúc vô tình phát hiện gia truyền cấm võ Linh Phách Thôn Phệ chính xác phương thức tu luyện, từ đây thay đổi chính mình một đời. Hắn thiên biến vạn hóa, hình dạng như quỷ, hắn tới vô ảnh đi vô tung, bộ dạng như quỷ, hắn tâm tư giảo hoạt thay đổi thất thường, tính tình như quỷ, quyển sách giảng giải một vị thanh niên bình thường làm sao từ bình thường hướng đi không bình thường, từ thung lũng leo lên đỉnh phong nhiệt huyết tranh bá lịch trình. Truyện tác giả Lục Đạo, (tác giả Đường Dần Tại Dị Giới)

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 8802/10/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 8725/09/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 8619/09/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 8518/09/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 8415/09/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 8312/09/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 8206/09/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 8105/09/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 8004/09/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 7903/09/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 7801/09/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 7724/08/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 7621/08/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 7519/08/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 7416/08/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 7313/08/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 7207/08/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 7101/08/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 7030/07/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 6926/07/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 6824/07/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 6722/07/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 6620/07/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 6518/07/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 6416/07/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 6313/07/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 6212/07/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 6111/07/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 6009/07/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 5906/07/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 5803/07/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 5702/07/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 5630/06/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 5529/06/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 5427/06/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 5325/06/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 5224/06/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 5123/06/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 5022/06/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 4922/06/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 4820/06/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 4718/06/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 4612/06/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 4511/06/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 4410/06/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 4309/06/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 4208/06/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 4106/06/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 4004/06/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 3903/06/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 3802/06/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 3701/06/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 3631/05/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 3530/05/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 3429/05/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 3328/05/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 3227/05/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 3126/05/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 3025/05/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 2923/05/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 2822/05/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 2721/05/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 2620/05/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 2519/05/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 2418/05/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 2317/05/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 2216/05/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 2115/05/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 2014/05/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 1911/05/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 1808/05/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 1707/05/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 1603/05/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 1501/05/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 1428/04/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 1324/04/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 1222/04/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 1124/02/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 1023/02/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 922/02/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 820/02/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 719/02/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 619/02/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 518/02/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 418/02/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 317/02/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 216/02/2017
Phong Quỷ Truyền Thuyết – Chap 115/02/2017

Bình luận