#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Phong Khởi Thương Lam

Phong Khởi Thương Lam

Tên khác: Không có
Tác giả: Cổ Hiên
Nhóm dịch: Truyện V1, Tuổi Thơ Dữ Dội
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.tuoithodudoi.com, truyenv1.com
Ngày thêm: 03/06/2014

Tình hình là nàng ghiền game. Mà chàng hình như là nhân vật trong game. Nhưng mà không bít có thiệt ngoài đời không nữa. Một câu chuyện vừa hài hước vừa lãng mạn.  Chỉ biết nhiêu đó thôi. Xem típ thì biết nhé!!!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Phong Khởi Thương Lam – Chap 40711/12/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 40611/12/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 40529/11/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 40429/11/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 40310/11/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 40202/11/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 40101/11/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 40021/10/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 39913/10/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 39808/10/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 39708/10/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 39608/10/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 39502/10/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 39416/09/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 39316/09/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 39205/09/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 39101/09/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 39025/08/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 38920/08/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 38810/08/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 38705/08/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 38602/08/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 38527/07/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 38427/07/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 38320/07/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 38220/07/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 38120/07/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 38020/07/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 37906/07/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 37802/07/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 37712/06/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 37612/06/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 37512/06/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 37429/05/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 37328/05/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 37225/05/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 37124/05/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 368-37024/05/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 36724/05/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 36604/05/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 36501/05/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 36427/04/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 36320/04/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 36218/04/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 36113/04/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 36009/04/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 35904/04/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 35830/03/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 35723/03/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 35616/03/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 35511/03/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 154-35402/03/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 15327/02/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 15223/02/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 15116/02/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 15009/02/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 14902/02/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 14801/02/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 14726/01/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 14619/01/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 14512/01/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 14405/01/2019
Phong Khởi Thương Lam – Chap 14329/12/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 14222/12/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 14108/12/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 14001/12/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 13924/11/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 13817/11/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 13711/11/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 13603/11/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 13530/10/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 13430/10/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 13329/10/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 13229/10/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 13128/10/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 13027/10/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 12927/10/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 12826/10/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 12726/10/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 12629/09/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 12515/09/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 12429/08/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 12316/08/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 12202/08/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 12119/07/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 12007/07/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 11905/06/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 11822/05/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 11708/05/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 11622/04/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 11506/04/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 11423/03/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 11323/03/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 11223/03/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 11123/03/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 11021/01/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 10921/01/2018
Phong Khởi Thương Lam – Chap 10821/12/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 10709/12/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 10621/11/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 10511/11/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 10424/10/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 10308/10/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 10225/09/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 10109/09/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 10020/08/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 9904/08/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 9822/07/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 9709/07/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 9621/06/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 9510/06/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 9409/06/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 9320/05/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 9207/05/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 9122/04/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 9007/04/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 8924/03/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 8823/03/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 8709/03/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 8623/02/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 85.214/02/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 85.113/02/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 8418/01/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 8314/01/2017
Phong Khởi Thương Lam – Chap 8222/12/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 8115/12/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 8006/12/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 7929/11/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 7822/11/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 7717/11/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 7609/11/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 7505/11/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 7426/10/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 7318/10/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 72.211/10/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 72.104/10/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 7121/09/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 7007/09/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 6922/08/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 6806/08/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 6721/07/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 6606/07/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 6521/06/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 6408/06/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 6321/05/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 6205/05/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 6119/04/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 6006/04/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 5920/03/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 5808/03/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 5704/02/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 5622/01/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 5511/01/2016
Phong Khởi Thương Lam – Chap 5424/12/2015
Phong Khởi Thương Lam – Chap 5323/11/2015
Phong Khởi Thương Lam – Chap 5212/11/2015
Phong Khởi Thương Lam – Chap 5124/10/2015
Phong Khởi Thương Lam – Chap 5029/09/2015
Phong Khởi Thương Lam – Chap 4911/09/2015
Phong Khởi Thương Lam – Chap 4824/08/2015
Phong Khởi Thương Lam – Chap 4724/07/2015
Phong Khởi Thương Lam – Chap 4614/07/2015
Phong Khởi Thương Lam – Chap 4525/06/2015
Phong Khởi Thương Lam – Chap 4411/06/2015
Phong Khởi Thương Lam – Chap 4325/05/2015
Phong Khởi Thương Lam – Chap 4211/05/2015
Phong Khởi Thương Lam – Chap 4123/04/2015
Phong Khởi Thương Lam – Chap 4014/04/2015
Phong Khởi Thương Lam – Chap 3923/03/2015
Phong Khởi Thương Lam – Chap 3811/03/2015
Phong Khởi Thương Lam – Chap 3701/03/2015
Phong Khởi Thương Lam – Chap 3609/02/2015
Phong Khởi Thương Lam – Chap 3522/01/2015
Phong Khởi Thương Lam – Chap 3409/01/2015
Phong Khởi Thương Lam – Chap 3325/12/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 3213/12/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 3124/11/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 3017/11/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 2923/10/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 2811/10/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 2723/09/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 2618/09/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 2505/09/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 2420/08/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 2306/08/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 2205/08/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 2104/08/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 2001/08/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 1931/07/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 1825/07/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 1723/07/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 1621/07/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 1519/07/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 1415/07/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 1313/07/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 1210/07/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 1108/07/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 1008/07/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 903/07/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 801/07/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 729/06/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 626/06/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 523/06/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 422/06/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 319/06/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 216/06/2014
Phong Khởi Thương Lam – Chap 103/06/2014

Bình luận