#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Phi Sắc Dị Văn Lục

Phi Sắc Dị Văn Lục

Tên khác: Không có
Tác giả: Tịch Độ La
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 09/02/2015

Làm trừ yêu sư vài chục năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải yêu quái muốn tìm người trừ yêu! Muốn trừ chính mình sao?
Yêu quái không phải là lãnh huyết tàn nhẫn sao? Không phải là làm cho yêu quái hồn phi phách tán sao?
Như vị tiểu hồ li tinh mà ngay cả đuôi cũng không giấu đi này hình như hơi khác một chút…
Vì năm nghìn lượng hoàng kim hành hiệp trượng nghĩa, Tiểu Thu! Thu thập hành lý chuẩn bị xuất phát! Các yêu quái đang chờ ta!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận