#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Phi Kiếm Vấn Đạo

Phi Kiếm Vấn Đạo

Tên khác: Không có
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 26/09/2018

Ở cái thế giới này, có Hồ Tiên, Hà Thần, Thủy Quái, Đại Yêu, cũng có người tu hành cầu trường sinh. Chúng tu hành giả, Khai pháp nhãn, có thể xem yêu ma quỷ quái.

Luyện một thanh phi kiếm, có thể ngàn dặm giết địch. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, càng có thể dò xét tứ phương.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận