Phi Đãi Nghiên Tuyết

Phi Đãi Nghiên Tuyết

Tên khác: Pei Xi Yan Xue
Tác giả: Qua Nhĩ Giai Hạ Lan
Nhóm dịch: Truyện V1, Tuổi Thơ Dữ Dội
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: tuoithodudoi.com, truyenv1.com, truyentranh.site
Ngày thêm: 27/02/2014

 

Phi Đãi Nghiên Tuyết là một câu chuyện tình yêu lãng mạn chốn thâm cung bí sử, những âm mưu toan tính. Một hoàng cung lộng lẫy, nguy nga tráng lệ. Đó chỉ là vẻ bề ngoài…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 140-RAW19/01/2018
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 139-RAW27/12/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 138-RAW19/12/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 13714/12/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 13629/11/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 13526/11/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 13426/11/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 13326/11/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 13225/11/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 13104/09/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 13020/08/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 12916/08/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 12809/08/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 12731/07/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 12629/07/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 12516/06/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 12414/06/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 12303/06/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 12201/06/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 12111/05/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 12028/04/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 11913/04/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 11813/04/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 11725/03/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 11611/03/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 11527/02/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 11419/02/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 11322/01/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 11220/01/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 11110/01/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 11003/01/2017
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 10922/12/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 10815/12/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 10707/12/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 10622/11/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 10516/11/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 10408/11/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 10331/10/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 10222/10/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 10117/10/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 100.210/10/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 100.102/10/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 9920/09/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 9810/09/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 9727/08/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 9610/08/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 9522/07/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 9410/07/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 9321/06/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 9213/06/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 9122/05/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 9008/05/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 8922/04/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 8807/04/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 8720/03/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 8609/03/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 8522/02/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 8405/02/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 8322/01/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 8211/01/2016
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 8124/12/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 8011/12/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 7923/11/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 7812/11/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 7724/10/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 7613/10/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 7524/09/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 7411/09/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 7324/08/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 7211/08/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 7124/07/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 7014/07/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 6925/06/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 6811/06/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 6725/05/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 6611/05/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 6523/04/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 6414/04/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 6323/03/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 6211/03/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 6101/03/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 6009/02/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 5922/01/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 5809/01/2015
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 5724/12/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 5612/12/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 5524/11/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 5410/11/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 5323/10/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 5213/10/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 5123/09/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 5018/09/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 4904/09/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 4819/08/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 4703/08/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 4622/07/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 4507/07/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 4422/06/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 4306/06/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 4221/05/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 4105/05/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 4025/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 3925/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 3821/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 3720/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 3619/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 3518/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 3417/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 3316/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 3215/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 3114/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 3013/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 2912/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 2811/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 2710/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 2609/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 2508/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 2407/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 2306/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 2206/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 2105/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 2005/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 1904/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 1803/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 1702/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 1601/04/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 1528/03/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 1427/03/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 1326/03/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 1225/03/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 1124/03/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 1023/03/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 922/03/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 821/03/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 716/03/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 612/03/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 508/03/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 406/03/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 301/03/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 227/02/2014
Phi Đãi Nghiên Tuyết – Chap 127/02/2014

Bình luận

Tết 2018