#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình

Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình

Tên khác: Không có
Tác giả: Ni Tam Tuế, Sâm Cốc Moriya
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Cake-san Team
Ngày thêm: 18/07/2017

Ba năm trước, sau khi Khâu Tử Nam tốt nghiệp trung học đã cùng các bạn mình đến quán bar để khuây khỏa. Đêm đó cậu gặp một người tên là Liễu Dã, giữa cả hai đã xảy ra tình một đêm. Tử Nam vẫn mãi không quên được hắn, nào ngờ 3 năm sau người con trai đấy lại trở thành bạn trai của chị cậu…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 3307/03/2018
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 3215/02/2018
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 3115/02/2018
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 3007/02/2018
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 2905/02/2018
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 2826/01/2018
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 2719/01/2018
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 2619/01/2018
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 2519/01/2018
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 2419/01/2018
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 2319/01/2018
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 2219/01/2018
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 2112/12/2017
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 2002/12/2017
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 1915/11/2017
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 1815/11/2017
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 1702/11/2017
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 1602/11/2017
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 1502/11/2017
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 1416/10/2017
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 1314/10/2017
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 1223/09/2017
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 1123/09/2017
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 1023/09/2017
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 923/09/2017
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 823/09/2017
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 725/08/2017
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 616/08/2017
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 510/08/2017
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 410/08/2017
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 325/07/2017
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 225/07/2017
Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình – Chap 118/07/2017

Bình luận