Phá La Loạn Xạ

Phá La Loạn Xạ

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 14/11/2015

 
 

Tuyển tập ngoại truyện ngắn của đấu phá thương khung và đấu la đại lục…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận

CMD368 Đóng