Otogi Matsuri

Otogi Matsuri

Tên khác: Không có
Tác giả: Inoue Junya
Nhóm dịch: Deathplace
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: dpmanga.net
Ngày thêm: 19/03/2014

 
 

Những con người tình cờ giải phong ấn cho các vị thần và phải gánh vác trách nhiệm phong ấn những kenzoku (quái vật) lại và tiêu diệt tên pháp sư quỷ đã tạo ra chúng hòng đem lại bình yên cho toàn Nhật Bản.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Otogi Matsuri – Chap 7324/11/2014
Otogi Matsuri – Chap 7218/08/2014
Otogi Matsuri – Chap 7105/08/2014
Otogi Matsuri – Chap 7014/07/2014
Otogi Matsuri – Chap 6909/07/2014
Otogi Matsuri – Chap 6804/07/2014
Otogi Matsuri – Chap 6730/04/2014
Otogi Matsuri – Chap 6609/04/2014
Otogi Matsuri – Chap 6504/04/2014
Otogi Matsuri – Chap 6421/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 6321/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 6221/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 6121/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 6021/03/2014
Otogi Matsuri – chap 5921/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 5821/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 5721/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 5621/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 5521/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 5421/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 5321/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 5221/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 5121/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 5021/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 4921/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 4821/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 4721/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 4621/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 4521/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 4421/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 4321/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 4221/03/2014
Otogi Matsuri – chap 4121/03/2014
Otogi Matsuri – chap 4021/03/2014
Otogi Matsuri – chap 3921/03/2014
Otogi Matsuri – chap 3821/03/2014
Otogi Matsuri – chap 3721/03/2014
Otogi Matsuri – chap 3621/03/2014
Otogi Matsuri – chap 3521/03/2014
Otogi Matsuri – chap 3421/03/2014
Otogi Matsuri – chap 3321/03/2014
Otogi Matsuri – chap 3221/03/2014
Otogi Matsuri – chap 3121/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 3021/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 2921/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 2821/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 2721/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 2621/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 2521/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 2421/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 2321/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 2221/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 2121/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 2021/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 1921/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 1821/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 1721/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 1621/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 1521/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 1421/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 1321/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 1221/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 1121/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 1021/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 921/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 821/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 721/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 621/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 521/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 421/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 321/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 221/03/2014
Otogi Matsuri – Chap 121/03/2014

Bình luận