Ớt Bảy Màu

Ớt Bảy Màu

Tên khác: Rainbow-Colored Chili Powder
Tác giả: Adachi Mitsuru
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: --MP-- Group
Ngày thêm: 05/04/2014

 
 

Sau cái chết của mẹ, Shichimi lên đường đến sống với những người anh chị em cùng cha khác mẹ đang ở tại nhà trọ Karakuri, một nơi được chu cấp bởi người cha mà họ chưa bao giờ gặp. Cậu phát hiện ra rằng mỗi người lại có một người mẹ khác nhau (tất cả đều đã qua đời), nhưng cùng gọi một người đàn ông là cha. Không lâu sau khi Shichimi đến, anh em họ quyết định đi thăm mộ của từng người mẹ. Trong chuyến đi, họ gặp không ít những nguy hiểm rình rập trên đường.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Ớt Bảy Màu – Chap 8007/05/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 7907/05/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 7814/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 7714/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 7607/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 7507/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 7407/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 7307/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 7207/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 7107/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 7007/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 6907/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 6807/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 6707/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 6607/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 6507/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 6407/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 6307/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 6207/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 6107/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 6007/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 5907/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 5807/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 5707/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 5607/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 5507/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 5407/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 5307/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 5207/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 5107/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 5007/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 4907/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 4807/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 4707/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 4607/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 4507/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 4407/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 4307/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 4207/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 4107/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 4007/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 3907/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 3807/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 3707/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 3607/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 3507/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 3407/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 3307/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 3207/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 3107/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 3007/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 2907/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 2807/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 2707/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 2607/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 2507/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 2407/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 2307/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 2207/04/2014
Ớt Bảy Màu – Chap 2107/04/2014
Ớt Bảy Màu – chap 2006/04/2014
Ớt Bảy Màu – chap 1906/04/2014
Ớt Bảy Màu – chap 1806/04/2014
Ớt Bảy Màu – chap 1706/04/2014
Ớt Bảy Màu – chap 1606/04/2014
Ớt Bảy Màu – chap 1506/04/2014
Ớt Bảy Màu – chap 1406/04/2014
Ớt Bảy Màu – chap 1306/04/2014
Ớt Bảy Màu – chap 1206/04/2014
Ớt Bảy Màu – chap 1106/04/2014
Ớt Bảy Màu – chap 1006/04/2014
Ớt Bảy Màu – chap 906/04/2014
Ớt Bảy Màu – chap 806/04/2014
Ớt Bảy Màu – chap 706/04/2014
Ớt Bảy Màu – chap 606/04/2014
Ớt Bảy Màu – chap 506/04/2014
Ớt Bảy Màu – chap 406/04/2014
Ớt Bảy Màu – chap 306/04/2014
Ớt Bảy Màu – chap 206/04/2014
Ớt Bảy Màu – chap 106/04/2014

Bình luận