Orlelian no Kisihime

Orlelian no Kisihime

Tên khác: The Knight Princess of Orlelian
Tác giả: Kouduki Rin
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Ship of the Dream
Ngày thêm: 19/06/2015

 
 

Chuyện tình nàng vệ sĩ và chàng hoàng tử…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

Bình luận