Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!?

Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!?

Tên khác: Ore ga Heroine wo Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!?, Our Heroine Is Saved so Much that the World Becomes a Little Apocalypse!?
Tác giả: NAMEKO Jirushi, HASEGAWA Kouji
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Future Star, manga24h
Ngày thêm: 27/09/2015

 
 
Đang cập nhật...

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 3327/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 3227/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 3127/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 3027/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 2927/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 2827/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 2727/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 2627/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 2527/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 2427/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 2327/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 2227/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 2127/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 2027/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 1927/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 1827/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 1727/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 1627/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 1527/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 1427/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 1327/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 1227/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 1127/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 1027/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 927/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 827/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 727/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 627/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 527/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 427/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 327/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 227/09/2015
Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku!? – Chap 127/09/2015

Bình luận