#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: mieutruyen.com
Ngày thêm: 10/04/2018

Gia tộc bại sản,ngay cả vị hôn phu cũng cho cô cài số de. Giữa đêm khuya khoắt mưa tuyết rơi tán loạn,cô đã gặp được Kim chủ nhân Lệ Quân Trầm. Vì muốn cứu nguy cho gia tộc,cô đã bỏ đi lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của bản thân,để ủy lụy dưới chân của người đàn ông đó. Sau đêm đó,cô dắt theo Kim chủ nhân của mình khoa trương làm màu khoe sự giàu sang,nhưng không ngờ anh ta chính là…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 20928/03/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 20825/03/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 20723/03/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 20619/03/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 20517/03/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 20415/03/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 20313/03/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 20210/03/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 20105/03/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 20004/03/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 19927/02/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 19824/02/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 19721/02/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 19618/02/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 19512/02/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 19411/02/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 19305/02/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 19204/02/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 19102/02/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 19031/01/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 18926/01/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 18821/01/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 18717/01/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 18614/01/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 18511/01/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 18408/01/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 18304/01/2020
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 18231/12/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 18129/12/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 18025/12/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 17922/12/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 17818/12/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 17715/12/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 17614/12/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 17511/12/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 17406/12/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 17301/12/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 17229/11/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 17126/11/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 17024/11/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 16922/11/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 16817/11/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 16714/11/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 16608/11/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 16505/11/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 16403/11/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 16330/10/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 16227/10/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 16121/10/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 16018/10/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 15914/10/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 15812/10/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 15710/10/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 15605/10/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 15530/09/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 15427/09/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 15323/09/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 15218/09/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 15116/09/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 15013/09/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 14911/09/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 14807/09/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 14706/09/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 14604/09/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 14503/09/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 14428/08/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 14326/08/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 14222/08/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 14116/08/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 14012/08/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 13908/08/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 13805/08/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 13702/08/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 13631/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 13529/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 13426/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 13324/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 13222/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 13119/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 13017/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 12913/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 12812/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 12710/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 12608/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 12506/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 12403/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 12301/07/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 12228/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 12126/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 12024/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 11921/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 11819/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 11717/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 11614/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 11513/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 11410/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 11308/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 11205/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 11101/06/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 11029/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 10927/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 10824/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 10722/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 10620/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 10517/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 10415/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 10312/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 10208/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 10104/05/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 10028/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 9925/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 9817/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 9713/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 9610/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 9506/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 9404/04/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 9330/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 9227/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 9123/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 9020/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 8916/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 8809/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 8706/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 8602/03/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 8527/02/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 8420/02/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 8316/02/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 8213/02/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 8110/02/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 8002/02/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 7930/01/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 7828/01/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 7728/01/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 7621/01/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 7521/01/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 7413/01/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 7313/01/2019
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 7231/12/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 7130/12/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 7022/12/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6919/12/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6816/12/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6713/12/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6608/12/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6507/12/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6401/12/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6328/11/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6220/11/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6120/11/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6016/11/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5912/11/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5808/11/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5702/11/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5631/10/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5526/10/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5424/10/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5321/10/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5216/10/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5113/10/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5013/10/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4902/10/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4830/09/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4729/09/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4625/09/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4525/09/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4420/09/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4318/09/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4214/09/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4111/09/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4008/09/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3904/09/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3803/09/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3728/08/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3622/08/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3521/08/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3414/08/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3313/08/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3208/08/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3102/08/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3026/07/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2922/07/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2816/07/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2716/07/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2608/07/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2504/07/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2428/06/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2324/06/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2220/06/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2117/06/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2013/06/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1909/06/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1806/06/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1702/06/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1630/05/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1526/05/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1423/05/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1320/05/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1219/05/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1116/05/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1012/05/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 910/05/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 805/05/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 704/05/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 629/04/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 528/04/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 421/04/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 319/04/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 212/04/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 111/04/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 010/04/2018

Bình luận